Minder overlast door persoonsgerichte aanpak

De gemeente wil de overlast en criminaliteit door jongeren in de stad terugdringen. Dat wil ze doen met persoonsgerichte aanpak lokaal (PGA lokaal). De jongeren krijgen bijvoorbeeld hulp om een opleiding of werk te vinden.

Persoonsgerichte aanpak lokaal is een onderdeel van het Begin link: Haags Veiligheidsbeleid, einde link. .

Doelgroep

 • jongeren en volwassenen die betrokken zijn bij overvallen, inbraken of straatroven (high impact crimes)
 • jongeren in de drugscriminaliteit
 • jongeren die met een mes, slag-, stoot- of steekwapen worden betrapt (in de openbare ruimte)
 • jongeren of volwassenen die ernstige overlast geven in de openbare ruimte

In de persoonsgerichte aanpak lokaal werkt de gemeente samen met verschillende Begin link: partners, einde link. , organisaties die zich bezighouden met straf en zorg. Zij bespreken samen de situatie en levensomstandigheden van overlastgevende en criminele personen. Daarbij kijken zij naar hun:

 • thuissituatie
 • financiële situatie
 • sociale netwerk
 • gegevens bij justitie
 • huisvesting
 • werk en opleiding

Plan van aanpak

Met die verzamelde informatie krijgen de partners een goed beeld van iemand. Zij kunnen dan voor die persoon een plan van aanpak maken met maatregelen. Deze maatregelen moeten niet alleen de overlast en criminaliteit door jongeren terugdringen. Ze moeten deze jongeren ook kansen bieden voor de toekomst. Zoals hulp van een coach bij het vinden van werk of een opleiding of bij het oplossen van schulden. De burgemeester kan iemand ook een gebiedsverbod opleggen.

Alle personen die zijn besproken, krijgen daarvan schriftelijk bericht. Behalve als er dringende redenen zijn, zoals een lopend opsporingsonderzoek. In de persoonsgerichte aanpak lokaal houden de gemeente en haar partners zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees hierover meer op de pagina Begin link: Verklaring inzake gegevensbescherming, einde link. .

Partners

In de persoonsgerichte aanpak werkt de gemeente samen met onder andere:

 • Politie
 • Centrum Jeugd en Gezin
 • Stichting Halt
 • Jeugdbescherming West
 • Reclassering Nederland
 • William Schrikker Stichting
 • Leger des Heils
 • Diverse afdelingen van de gemeente

Meer informatie:

Heeft u vragen? Mail dan naar Begin link: pga@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070