Subsidie Toegankelijke stad aanvragen

Wilt u gebouwen, websites of apps in de stad toegankelijker maken voor mensen met een beperking? Of een activiteit organiseren waardoor deze groep beter wordt geaccepteerd in de maatschappij? Misschien heeft u voor uw plan financiële steun nodig. Vraag dan bij de gemeente een subsidie aan.

Haagse inwoners en bezoekers met een beperking moeten voor 100% en op dezelfde manier als ieder ander kunnen meedoen in de samenleving. Als er belemmeringen zijn wil de gemeente die zoveel mogelijk wegnemen. Soms gaat het daarbij om de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen of om de digitale toegankelijkheid van websites of apps. De gemeente wil ook dat mensen met een beperking beter geaccepteerd worden in de maatschappij. Daarbij hoort bijvoorbeeld het geven van een positief beeld van mensen met een beperking en het op gelijke manier met elkaar omgaan. Ook het delen van de juiste informatie met elkaar is belangrijk.

Vanwege het coronavirus krijgt u schriftelijk of digitaal antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag. Mis het antwoord niet, check daarvoor uw inbox.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor maatschappelijke organisaties.

Voorwaarden

Kosten die voor subsidie geschikt zijn:

 • Algemene aanpassingen die de toegankelijkheid verbeteren (bijvoorbeeld van gebouwen met een publieksfunctie, websites of apps). Voorbeelden hiervan zijn: een aangepast toilet, een rolstoelhelling of websites met een voorleesfunctie.
 • Activiteiten waardoor mensen met een beperking beter geaccepteerd worden in de maatschappij. Bijvoorbeeld een training voor werknemers en vrijwilligers in de omgang met mensen met een beperking.

Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • Persoonlijke aanpassingen die een huishoudelijke karakter hebben of individueel vervoer.
 • Beheer- en onderhoudskosten.
 • Normale personeelskosten.
 • Feestjes en uitjes.

Nodig bij uw aanvraag

Bij een aanvraag voor subsidie heeft de gemeente het volgende van u nodig:

 • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

 • De doelstellingen en resultaten die u wilt bereiken.

 • De begroting met duidelijke kostenposten.

 • Een offerte niet ouder dan 1 jaar (bij aanvragen met als doel fysieke- of digitale aanpassingen).

Aanvragen

 • Een subsidie voor fysieke- of digitale aanpassingen mag maximaal 50% van de totale projectkosten zijn, tot een maximum van € 25.000.

 • Een subsidie voor activiteiten gericht op sociale toegankelijkheid is maximaal €25.000.

Stuur uw aanvraag naar subsidies@denhaag.nl.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt een besluit binnen 12 weken nadat de hele aanvraag is ingediend.

Subsidieregels