Subsidie Kwaliteit voorschoolse educatie aanvragen

Instellingen die peuteropvang met voorschoolse educatie (ve) exploiteren, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen.

Voorwaarden

De subsidie is alleen voor houders van peuteropvang met voorschoolse educatie (ve).
Bekijk de volledige Subsidieregeling voorschoolse educatie Den Haag 2022.

Aanvragen

U kunt de subsidie jaarlijks aanvragen via het Budgetoverzicht Onderwijsbeleid. Hierin staan de subsidiecriteria en de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen.

Contact

Voor meer informatie over de subsidieregeling Kwaliteit voorschoolse educatie kunt u terecht bij de productgroep Onderwijsbeleid.