Subsidie makersregeling aanvragen

Via de Subsidieregeling makers kunt u als kunstenaar of artiest geld krijgen voor uw ontwikkelplan. Deze regeling is er om makers te laten groeien onder begeleiding van een culturele organisatie. Per plan is er € 8.000 beschikbaar.

De samenwerking tussen u en de culturele organisatie bestaat uit 1 of meer activiteiten. Deze zijn gericht op uw artistieke ontwikkeling.

U kunt op dit moment geen subsidie meer aanvragen. Het budget voor 2020 is op.

Vanwege het coronavirus krijgt u schriftelijk of digitaal antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag. Mis het antwoord niet, check daarvoor uw inbox.

Voor wie?

De subsidieregeling makers is voor makers op het gebied van:

 • design
 • games
 • strip
 • urban culture
 • beeldende kunst
 • muziek
 • theater
 • mode
 • letteren
 • film
 • dans
 • een mix van de gebieden die hierboven staan

Nodig bij uw aanvraag

U kunt de subsidie via mail of via post aanvragen. De aanvraag bestaat uit onder meer uit een plan van aanpak van maximaal 2 A4'tjes. Hierin staan:

 • de titel van het project
 • uw leerdoelen
 • de planning (inclusief begin- en einddatum)
 • hoe u en de culturele organisatie gaan samenwerken
 • uit welke activiteit(en) de samenwerking bestaat
 • welke nieuwe kennis of ervaring u krijgt
 • hoe de samenwerking helpt bij uw ontwikkeling

  U en de culturele organisatie ondertekenen beiden het plan van aanpak met naam en handtekening. Hiermee laat u zien dat u beiden achter de samenwerking staan.

  Naast het plan van aanpak stuurt u ook:

  • Een kopie van een actueel bankrekeningafschrift (of andere post van de bank) van u. Hierop is te zien op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.
  • Uw BSN.
  • Een begroting (berekening van de kosten) van max. 1 A4. Hierop maakt u duidelijk waaraan u het bedrag van in totaal € 8.000 besteedt.
  • Uw cv van max. 2 A4.
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs.

  Aanvragen

  U kunt op dit moment geen subsidie meer aanvragen. Het budget voor 2020 is op.

  Voorwaarden

  • U doet de aanvraag als individuele maker, niet vanuit een instelling of vanuit een groep makers of collectief van makers
  • U hoeft geen rechtspersoon (juridisch zelfstandige organisatie) te zijn.
  • U woont en werkt in Den Haag.
  • U wordt begeleid door een culturele organisatie. Deze is actief op de genoemde gebieden.
  • De activiteiten vinden plaats in de stedelijke cultuurregio Haaglanden en/of de stedelijke cultuurregio Leiden.
  • U kunt maximaal 2 keer een subsidie krijgen vanuit deze regeling.
  • U heeft niet eerder met de organisatie samengewerkt. Jullie gaan een nieuwe samenwerking aan.
  • De combinatie van maker en organisatie mag 1 keer een aanvraag doen.
  • De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, nemen maximaal 1 jaar in beslag.
  • U geeft mondeling toelichting over uw aanvraag.
  • Positief beoordeelde aanvragen krijgen een vast bedrag van € 8.000.
  • Aanvragen is mogelijk totdat het beschikbare geld op is (voor de jaren 2020, 2021 en 2022 € 120.000).

  Hoelang duurt het?

  • U kunt het hele jaar door een aanvraag doen.
  • Als uw aanvraag binnen is, krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • Daarna krijgt u binnen 2 weken bericht of alle informatie er is, en of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Zo ja, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente waarin u uw plannen uitlegt.
  • Binnen 8 weken nadat de hele aanvraag is opgestuurd, hoort u of u de subsidie krijgt of niet.
  • De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van datum dat deze binnenkomen. Als het subsidiebedrag voor dat jaar op is, krijgt u geen subsidie.

  Goed om te weten

  Met deze subsidieregeling wil de gemeente kunstenaars en makers helpen te groeien. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat cultuur in de stad alle inwoners bereikt, prikkelt en uitdaagt.

  De samenwerking tussen u en de culturele organisatie bestaat uit 1 of meer activiteiten. Deze zijn gericht op uw artistieke ontwikkeling. Hierdoor kan u ruimte maken voor experiment, onderzoek en vernieuwing. Ruimte die nodig is voor artistieke innovatie. Tijdens het traject heeft de culturele organisatie de rol van mentor. Het idee is dat de culturele organisatie en u ook kennis en netwerk delen.

  Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • experimenteren met nieuwe technieken of apparatuur
  • het oefenen met andere kunstvormen
  • het meedoen aan workshops, leerprogramma’s en cursussen
  • coaching door experts
  • het meedoen aan seminars

  Ook andere, meer innovatieve, invullingen zijn mogelijk. Zolang de activiteiten maar bijdragen aan de uw artistieke ontwikkeling en vernieuwing.

  U kunt de officiële tekst van de Subsidieregeling makers bekijken in de bestuurlijke stukken (RIS 524892).

  Heeft u vragen?

  Neem dan contact op met het Centraal Subsidiebureau van de gemeente Den Haag, via subsidies@denhaag.nl.