Wijkagenda’s Segbroek

In de wijkagenda’s staan de belangrijkste thema’s en acties voor iedere wijk. Die kiezen de bewoners, ondernemers en anderen uit de wijk samen met de gemeente. Zij voeren de acties 4 jaar lang samen uit.

De Bomen- en Bloemenbuurt heeft de oudste wijkagenda van Segbroek. Deze wijkagenda is gemaakt in 2020 en loopt tot 2024. Dit betekent dat er in 2025 weer een nieuwe wijkagenda komt.
Hierbij houden wij rekening met de ontwikkelingen rondom Operatie Bomenbuurt.

In Begin externe link: Operatie Bomenbuurt(Externe link), einde externe link. werken gemeente en bewoners samen om de Bomenbuurt groener en duurzamer in te richten en de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. 

Tussen 2020 en 2024 heeft de gemeente samen met bewoners gewerkt aan de volgende thema’s:

Acties

 1. De Fahrenheitstraat kreeg extra aandacht op gebied van verkeersveiligheid met een verkeersveiligheidscampagne. Er was intensieve handhaving op dubbel parkeren door leveranciers van de winkels en verkeerd gebruik van de laad- en loszones.
 2. Vrijwilligers hebben fietslabels gehangen aan fietsen die op de Fahrenheitstraat in de weg stonden. Eigenaren van de fietsen werden op deze manier bewust gemaakt van hun parkeergedrag. De gelabelde fietsen kregen ook meteen ook een zadelhoesje. Op deze zadelhoezen, gemaakt van gerecycled, herbruikbaar materiaal stond de tekst: ‘Ik sta in de weg!’.
 3. In juni 2023 is er een bewonersbrief over de herinrichting van de Goudenregenstraat verstuurd naar omwonenden. In deze brief nodigde de gemeente bewoners uit online te reageren op voorstellen voor de inrichting van de Goudenregenstraat.
 4. Eind 2023 vonden er extra handhavingsacties plaats op de Fahrenheitstraat. Deze acties waren vooral gericht op dubbel parkeren. Het doel van deze acties was om leveranciers en ouders die kinderen naar school brengen te laten zien dat het verboden is om dubbel te parkeren. Ook al is het maar voor 5 minuten.

Acties

Er zijn verschillende (tijdelijke) fietsvlonders neergezet.

Acties

 1. De boomspiegels (het stuk grond rondom de boom) in de Fahrenheitstraat kregen meer groene planten.
 2. Er zijn hekjes geplaatst om de plantvakken aan de Goudsbloemlaan. Op deze manier blijft het groen in de vakken mooier en beter staan. 
 3. Het Papaverhof is opgeknapt, en ook de Anemoonstraat en het Stokroosveld kregen nieuw groen. Op het Stokroosveld staat nu een bijenhotel. In de Rozenstraat is een ‘speelontdektuin’ aangelegd. Ook het groen op het Hyacintplein is in 2022 opgeknapt.

Acties

Er zijn diverse ORAC’s (ondergrondse restafvalcontainers) geplaatst in Bloemenbuurt-Oost.  

Geen acties.

Acties

De duurzaamheidsconsulent van de gemeente was bij de vergadering van de BLOB (werkgroep Duurzaamheid van de Bomen- en Bloemenbuurt). Ook heeft de gemeente de wijk regelmatig geïnformeerd op gebied van duurzaamheid en initiatieven. Bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten over gezamenlijke inkoop van energie en het vergroenen van privédaken.

Acties

 1. Twee ochtenden per week vindt Haags Ontmoeten plaats in De Hyacint. Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle ouderen en hun mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en ontspannen.
 2. Er is een senioren fitplek aangelegd in de Bosjes van Pex. Dit was een initiatief vanuit de bewoners van de Bloemenbuurt.

Acties

Er is een sport- en recreatieplek gemaakt op het terrein van het Segbroek College. Hier kunnen jongeren en buurtbewoners met elkaar sporten en elkaar ontmoeten.

De vastgestelde thema’s voor de Vruchtenbuurt voor 2021 –2025:

Acties

 1. Het projectteam Groen Vruchtenbuurt heeft bloembollen en zaden uitgedeeld om boomspiegels mee in te zaaien.  
 2. De Appelstraat en de Thorbeckelaan worden in 2024/2025 groener.  
 3. Er waren bijeenkomsten op gebied van duurzaamheid waar kennis, ervaringen en tips werden uitgewisseld. Zodat bewoners met elkaar huizen kunnen isoleren, energie opwekken, of op een andere manier huizen verwarmen.  
 4. De gemeente heeft bewonersinitiatieven enthousiast gemaakt om samen te verduurzamen en om werk te maken van de energietransitie.  
 5. De speeltoestellen op het Abrikozenplein zijn vervangen door nieuwe toestellen.  Op 13 december is de speeltuin feestelijk geopend.

Acties

 1. Handhavingteams hebben weesfietsen gelabeld en ook verwijderd.  
 2. Er was een Opruimdag. Hier konden ook oude fietsen ingeleverd worden.  
 3. De gemeente heeft bewoners geholpen en op verschillende manieren geïnformeerd over bestaande subsidiemogelijkheden.
 4. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met de BIZ, het Wijkberaad en medewerkers van het stadsdeelkantoor om samen te onderzoeken wat er nodig is om de winkelstraat in de Vruchtenbuurt nog aantrekkelijker te maken.  
 5. De Laan van Eik en Duinen wordt opnieuw ingericht. Ook wordt de straat een plek waar je maximaal 30 kilometer per uur mag rijden.  
 6. De sociale samenhang in de Vruchtenbuurt kreeg in september 2023 een beloning. De bewoners van het Pomonaplein zetten zich namelijk al heel lang met veel enthousiasme in om het groen in de wijk te onderhouden. Ze voorzien stukken grond in de buurt van mooie bloemen en planten, geven ze met liefde water én houden ook nog eens de buurt schoon. En omdat iedereen daar in de buurt blij van wordt, kregen zij een Gulden Klinker.  

Acties

Coöperatie DEEL hielp bij het onderzoeken hoe het gebruik van deelauto’s in de Vruchtenbuurt beter gestimuleerd kan worden.  

Wijkbudget Vruchtenbuurt

De Vruchtenbuurt is een van de wijken waar een wijkbudget is verdeeld. Dat is een speciaal geldbedrag waar bewoners een goed idee voor kunnen indienen.

In 2022 stuurden bewoners 30 plannen in om de Vruchtenbuurt socialer, leefbaarder, groener en duurzamer te maken. Bewoners van 12 jaar en ouder konden daarna het bedrag van €30.000 verdelen over de 5 meest populaire en meest haalbare plannen. De 4 winnende plannen waren:

 • schaaktafels in de Vruchtenbuurt
 • regentonnen voor de wijk
 • AED in de Vlierboomstraat
 • fruitbomen en -struiken in de Vruchtenbuurt

De 10 fruitbomen en 15 bessenstruiken zijn in het najaar van 2023 geplant op verschillende plekken in de Vruchtenbuurt. Er zijn 100 regentonnen uitgedeeld en geïnstalleerd. De AED is opgehangen bij de apotheek aan de Vlierboomstraat en de 2 schaaktafels zijn geplaatst op Perziklaan en Abrikozenplein.

De vastgestelde thema’s voor de Vogelwijk voor 2022-2026:

Bewoners van de Vogelwijk willen veiliger verkeer in de wijk. Er wordt hard gereden op de grote wegen en er zijn plekken die veiliger kunnen, bijvoorbeeld voor fietsers in de wijk. Daarnaast vinden sommige bewoners dat er te veel auto’s in de wijk zijn.

Acties

 1. De Sportlaan tussen de Houtrustweg en Kwartellaan wordt een weg waar je 30 kilometer per uur mag rijden. Er komt een projectgroep die het ontwerp en de uitvoering regelt.   
 2. De omgeving van het IJsvogelplein is nu een schoolzone. Zo is het verkeer rondom de O.G. Helderschool veiliger.  

In de Vogelwijk ligt een grote taak om woningen te verduurzamen. Want maar 1 op 6 woningen in de wijk heeft energielabel C of hoger. In heel Den Haag is dat 1 op de 2 woningen. Voor huizen zonder spouwmuur en grote appartementencomplexen is verduurzamen een extra grote uitdaging.

Acties

 1. Er zijn informatiebijeenkomsten geweest op gebied van duurzaamheid.   
 2. Bewoners van de Vogelwijk kunnen een energiecoach aanvragen via Begin externe link: www.duurzaamdenhaag.nl/energiecoach(Externe link), einde externe link.. De coach komt dan thuis op bezoek.
 3. De afdeling Monumentenzorg en Welstand van gemeente Den Haag adviseert bewoners hoe ze eenvoudiger kozijnen kunnen vervangen en gevels kunnen isoleren wanneer ze te maken hebben met welstand en een beschermd stadsgezicht.  
 4. Dankzij de GroenVerleiders Vogelwijk zijn er 20 regentonnen geplaatst.

Veel bewoners van de Vogelwijk vinden het groen in de wijk heel belangrijk. Het bepaalt het karakter van ‘Tuindorp’ en helpt tegen hittestress en wateroverlast. Ook zorgt het voor meer biodiversiteit in de wijk.

Acties

 1. Het Eiberplein is mooier en groener geworden.  
 2. In april 2023 vond Operatie Steenbreek plaats op de Mezenlaan.  
 3. In het Westduinpark is in de zomer van 2023 een communicatie- en gedragsveranderingscampagne gestart. Bezoekers van het Westduinpark moeten helpen zorgen voor de natuur door op de paden te blijven en de honden aan de lijn te houden.
 4. Om de achteruitgang van het Westduinpark te stoppen, vinden er op dit moment werkzaamheden plaats. Na het broedseizoen (eind juli) gaan de gemeente écht van start en zullen bezokers veel gaan zien en merken van de werkzaamheden.  Lees hier meer over op Begin externe link: hethaaggsegroen.nl(Externe link), einde externe link..

De wijkagenda Regenetesse- en Valkenboskwartier is de nieuwste wijkagenda van Segbroek. Dit betekent dat er voor sommige thema’s nog geen acties zijn geweest.

De vastgestelde thema’s voor het Regentesse- en Valkenboskwartier voor 2024-2028:

Met als doel: plezierig wonen in een goede woning.

Nog geen acties.

Met als doel: een aantrekkelijke gezonde en hechte wijk zijn.

Acties

De Revamoeders kregen een Gulden Klinker, als dank voor alle activiteiten die zij met elkaar voor en in de buurt organiseren.

Met als doel: het creëren van een veilige leefomgeving.

Nog geen acties.

Met als doel: bestaanszekerheid en kansengelijkheid voor inwoners vergroten.

Nog geen acties.

Met als doel: wijkbewoners informeren, verbinden, inspireren en activeren.

Nog geen acties.

Met als doel: de buitenruimte beter maken.

Acties

 1. In februari vond de de hondenpoepactie ‘Kak in de Bak’ plaats aan de Valkenboskade. Stadsdeelmedewerkers en handhavers zijn met bewoners in gesprek gegaan en deelden hondenpoepzakjes uit. Stadsdeeldirecteur Daniel van Drunen heeft daarna met de poepzuiger alle drollen aan de Valkenboskade opgezogen.  
 2. Op 5 maart heeft er een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden, om met elkaar te praten over de plannen voor het opnieuw inrichten van de Weimarstraat.  

Heesterbuurt

Ongeveer 280 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld en er was ook een kleurwedstrijd voor kinderen. Op de kleurplaat konden de kinderen aangeven wat ze wel en niet zo leuk vinden aan de Heesterbuurt. 

Tijdens bewonersbijeenkomsten is er met bewoners en ondernemers gesproken over de resultaten van de vragenlijst en hoe bewoners, samen met gemeente, zélf aan de slag kunnen met de verbeterpunten in de wijk.

De wijkagenda Heesterbuurt is voor de zomer van 2024 af.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070