Wijkprofiel Duttendel en Wittebrug

In het wijkprofiel Duttendel en Wittebrug vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

Hoeveel inwoners heeft Duttendel en Wittebrug, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde in Den Haag?

Bevolking

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug Bevolking-Duttendel

Duttendel heeft 1.158 bewoners en er zijn 507 huishoudens. Westbroekpark heeft 1.056 bewoners en 486 huishoudens (2022).

De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met 5 jaar eerder) is 10% in Duttendel en 25% in Westbroekpark. Dat is hoger dan in Den Haag gemiddeld (5%).

Inwoners naar leeftijd

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug inwoners-naar-leeftijd-Duttendel

In Duttendel (DD) wonen evenveel jongeren als in Den Haag gemiddeld (22%) maar in Westbroekpark (WBP) is dat minder (15%). In Duttendel (34%) en vooral in Westbroekpark (51%) wonen flink meer 65-plussers dan gemiddeld in Den Haag (15%).

Dat is ook te zien aan de gemiddelde leeftijd. In Westbroekpark is deze 57,4 jaar, veel hoger dan gemiddeld in Den Haag (39,1 jaar). In Duttendel is deze 48,8 jaar, ook hoger dan gemiddeld.

Opleidingsniveau

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug opleidingsniveau

Gegevens over opleidingsniveau zijn alleen beschikbaar op wijkniveau.

In de wijk Westbroekpark/Duttendel zijn aanmerkelijk meer hoogopgeleiden (60%) dan in Den Haag gemiddeld (36%). Het percentage laagopgeleide bewoners is 11%. Dat is lager dan gemiddeld in Den Haag (30%).

Inkomensverdeling

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug inkomensverdeling-Duttendel

In Den Haag heeft gemiddeld 18% een hoog inkomen. In Duttendel (41%) en Westbroekpark (43%) is dat hoger.

Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. In Westbroekpark is dat meer dan 2 keer zoveel (€ 87.200). In Duttendel is dat nog hoger (€ 113.100). In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Duttendel is dat 3% en in Westbroekpark 6%. Ongeveer 4% van de huishoudens in de wijk heeft geregistreerde problematische schulden. In heel Den Haag is dat 13%.

Inkomensbron

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug inkomensbron-Duttendel

Het deel van de bewoners dat inkomen uit arbeid krijgt is lager in Duttendel (47%) en Westbroekpark (39%) dan in Den Haag gemiddeld (65%).

Het deel dat pensioen krijgt is een stuk hoger. In heel Den Haag is dat 22%, in Duttendel krijgt bijna de helft inkomsten uit pensioen (49%) en in Westbroekpark 3 op de 5 bewoners (60%).

Huishoudens naar samenstelling

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug samenstelling-huishoudens-Duttendel

Het deel huishoudens samenwonend zonder kinderen is in Duttendel iets hoger (28%) dan in Den Haag gemiddeld. In Westbroekpark is dit nog wat hoger (36%).

Het deel huishoudens dat samenwoont met kinderen is in Duttendel wat hoger (25%) dan in Den Haag gemiddeld (21%) en in Westbroekpark juist wat lager (15%).​

Migratieachtergrond

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug migratie-achtergrond-Duttendel

In Den Haag heeft 57% van de bewoners een migratieachtergrond. In Duttendel (34%) en Westbroekpark (35%) is dat lager.

Er wonen in beide buurten bijna geen mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Er wonen naar verhouding juist meer bewoners met een Indonesische en een overig Westerse achtergrond dan gemiddeld in Den Haag.

Woningen naar eigendom

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug woning-naar-eigendom-Duttendel

Er zijn veel minder sociale huurwoningen in Westbroekpark (10%) dan gemiddeld in Den Haag (31%). In Duttendel zijn ze er helemaal niet.

In beide buurten (22%) zijn naar verhouding ongeveer evenveel particuliere huurwoningen dan in Den Haag gemiddeld (25%). Koopwoningen zijn er in Duttendel (77%) en in Westbroekpark (67%) meer dan gemiddeld in Den Haag (43%).

Woningen per type

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug woning-types-Duttendel

In Den Haag is 22% van de woningen een eengezinswoning. Dat is bijna evenveel als in de buurt Westbroekpark (23%). In Duttendel is bijna de helft (49%) een eengezinswoning.

In Westbroekpark en Den Haag gemiddeld zijn ruim driekwart (76%) van de woningen appartementen. In Duttendel is de helft van de woningen een appartement.

Woningen WOZ-waarde

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug woningen-WOZwaarde-Duttendel

De WOZ-waarde in Den Haag is gemiddeld € 319.943 (in 2022). In Duttendel en Westbroekpark liggen de WOZ-waarden een stuk hoger dan gemiddeld in Den Haag.

In Duttendel is de WOZ-waarde (2022) € 815.407, in Westbroekpark is deze € 730.027.

Woningen naar energielabels

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug energielabels-Duttendel

In heel Den Haag heeft de helft van de woningen energielabel C of hoger.

In Westbroekpark is dat meer, namelijk bijna een derde (64%). In Duttendel heeft daarentegen slechts 10% van de woningen energielabel C of hoger. In deze buurt heeft een groot deel van de woningen (45%) energielabel E. Bijna een kwart (24%) heeft label E en 15% energielabel G.

Energielabels naar eigendom Westbroekpark (links) en Duttendel (rechts)

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug energielabels-Westbroekpark
Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug energielabels-2-Duttendel

Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

Groen- en hittestress

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug groen-en-hittestress-Duttendel

Op de Groenkaart is te zien waar het groen is in de stad. Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er is. De wijk Westbroekpark/Duttendel is zwart omrand in het midden van het kaartje.

Het deel dat op zomerse dagen zeer gevoelig is voor hittestress is gemiddeld in Den Haag 3%. In Duttendel is dat hoger (6,7%), in Westbroekpark 0%.

Afstand tot voorzieningen

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug afstand-tot-voorzieningen-Duttendel

In beide buurten zijn een huisarts, een grote supermarkt en een winkel voor de dagelijkse levensmiddelen verder weg dan gemiddeld in Den Haag. In Duttendel nog wat verder weg dan in Westbroekpark.

Een basisschool is daarentegen in Duttendel iets dichterbij dan gemiddeld in Den Haag. In Westbroekpark is een basisschool iets verder weg dan gemiddeld in Den Haag.

Tevredenheid omgeving

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug tevredenheid-omgeving-Duttendel

Gegevens over tevredenheid over de omgeving, bijvoorbeeld over onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren, zijn er alleen op wijkniveau.

In Westbroekpark/Duttendel is het deel van de mensen dat tevreden is over onderhoud hoger dan gemiddeld in Den Haag. Wat betreft verlichting en voorzieningen voor jongeren en kinderen zijn er geen grote verschillen.

Overlast verkeer

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug overlast-verkeer-Duttendel

In de wijk Westbroekpark/Duttendel zegt 9% van de inwoners zelf overlast te ervaren van parkeerproblemen. Dat is veel lager dan in heel Den Haag (32%).

Het deel dat overlast ervaart van agressief rijgedrag is iets lager (13%) dan in heel Den Haag (16%). Het deel dat zelf overlast ervaart van te hard rijden (25%) is wel iets hoger dan gemiddeld in Den Haag (23%).

Overlast personen

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug overlast-anderen

Overlast van andere mensen, bijvoorbeeld verwarde personen, dronken mensen op straat, rondhangende jongeren en buurtbewoners, is in de wijk Westbroekpark/Duttendel ook veel lager dan gemiddeld in Den Haag.

Overlast van buurtbewoners en verwarde personen ervaart maar 1% van de wijkbewoners, in heel Den Haag is dat 9% en 6%.

Meldingen openbare ruimte

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug overlast-openbare-ruimte-Duttendel

De ervaren overlast van vernieling van straatmeubilair, van hondenpoep en van rommel op straat, is in de wijk Westbroekpark/Duttendel veel lager dan in Den Haag gemiddeld.

Maar 3% ervaart zelf overlast van rommel op straat tegen 18% in Den Haag gemiddeld. Van hondenpoep ervaart 8% overlast, ook een stuk lager dan gemiddeld in Den Haag (23%).

De veiligheid van een wijk wordt bepaald door hoeveel misdaad (bijvoorbeeld geweld en diefstallen) en overlast (van onder meer personen, drugs en geluid) er is.

Overlast meldingen

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug overlast-meldingen-Duttendel

In 2020 waren er in Duttendel 544 meldingen en in Westbroekpark 627 meldingen van overlast per 10.000 inwoners. In beide buurten is dat lager dan in Den Haag gemiddeld (708 per 10.000 inwoners).

In allebei de buurten is het aantal meldingen iets lager dan het jaar ervoor, maar in Duttendel lijkt over meerdere jaren iets meer te worden.

Soorten misdaden

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug misdrijven-soort-Duttendel

Na het selecteren van een aantal misdrijven blijkt dat het hogere aantal misdrijven in beide buurten vooral komt door het hoge aantal diefstallen uit/vanaf voertuigen.

Ook het aantal diefstallen uit woningen is in beide buurten van hoger dan gemiddeld in Den Haag, net zoals het aantal vernielingen.

Misdaden in totaal

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug misdrijven-totaal-Duttendel

In Duttendel wordt sinds 2018 het aantal misdrijven iets meer. In Westbroekpark is het sinds 2017 iets minder.

Het aantal misdrijven was in 2021 in Den Haag 639 (per 10.000 inwoners). In Duttendel was het aantal misdrijven per 10.000 inwoners hoger, namelijk 802. In Westbroekpark was dat nog hoger (907).

Veiligheid

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug Veiligheid-Duttendel

Op wijkniveau is een rapportcijfer voor veiligheid beschikbaar. In Westbroekpark/Duttendel is dit cijfer een 8. Dat is hoger dan Den Haag gemiddeld (6,9).

Het deel van de bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is in de wijk Westbroekpark/Duttendel lager (13%) dan in Den Haag gemiddeld (24%). Maar 1% voelt zich vaak onveilig vergeleken met 5% van alle Hagenaars.

Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel voldoen er aan de beweegrichtlijn en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die iets zeggen over de sociale leefbaarheid van de wijk.

Gezondheid

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug gezondheid-Duttendel

Het deel van de bewoners met een (zeer) goede gezondheidstoestand is in Duttendel (84%) en Westbroekpark (79%) hoger dan in Den Haag gemiddeld (75%).

Het deel met overgewicht is in beide buurten (10%) lager dan het Haagse gemiddelde (16%).

Leefstijl

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug Leefstijl-Duttendel

In Westbroekpark (42%) en Duttendel (35%) is het deel dat geen of maximaal 1 glas alcohol per dag drinkt lager dan gemiddeld in Den Haag (52%). Dat betekent dus dat daar meer alcohol wordt gedronken dan in Den Haag gemiddeld.

Het deel dat rookt is in beide buurten (11%) lager dan gemiddeld in Den Haag (21%).

Angst of eenzaamheid

Scheveningen: Wijkprofiel Duttendel Wittebrug angst-en-eenzaamheid-Duttendel

Het deel van de bewoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie is in beide buurten (4%) lager dan gemiddeld in Den Haag (10%).

Ook het deel bewoners dat ernstig eenzaam is, is lager dan het Haagse gemiddelde (16%). In Duttendel is dat namelijk 9% en in Westbroekpark 10%.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070