Wijkprofiel Duinoord

In het wijkprofiel Duinoord vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

Hoeveel inwoners heeft Duinoord, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde in Den Haag?

Inwoners naar leeftijd

Duinoord heeft ongeveer 8.500 inwoners. Bijna 1 op de 5 inwoners is jonger dan 20 jaar en ongeveer 1 op de 7 inwoners is 65 of ouder.

De gemiddelde leeftijd in Duinoord is 39,5 jaar. Dat verschilt weinig van de gemiddelde leeftijd in Den Haag, die is 39 jaar.

Huishoudens naar samenstelling

Bijna de helft van de huishoudens in Duinoord is een eenpersoonshuishouden. 5% van de huishoudens is een eenoudergezin. Dat is iets minder dan gemiddeld in Den Haag (9%). Ruim een kwart (27%) is samenwonend zonder kinderen en 19% samenwonend met kinderen.

Opleidingsniveau

Scheveningen: Wijkprofiel Duinoord opleidingsniveau

Het opleidingsniveau in Duinoord is hoog: 62% is hoogopgeleid en slechts 8% is laag­opgeleid. In heel Den Haag is ongeveer een derde laagopgeleid en eveneens een derde hoogopgeleid. Ook het gemiddelde inkomen is in Duinoord hoger vergeleken bij het gemiddelde in Den Haag.

Toelichting

Duinoord heeft 8.500 inwoners en 4.350 huishoudens. Het aantal inwoners stijgt sinds 2008. 5 jaar geleden had Duinoord nog 7.700 inwoners en 10 jaar geleden 7.000. Duinoord heeft relatief veel bewoners met een hoog opleidingsniveau ver­geleken met andere wijken in Den Haag. Ook het inkomen ligt hoger dan gemiddeld in Den Haag. Het aandeel personen met een uitkering is daarentegen lager dan gemiddeld in Den Haag.

In Duinoord is bijna een derde (31%) van Westerse allochtone afkomst en dat is een stuk hoger dan in heel Den Haag (19%). Dit komt waarschijnlijk mede door de grote groep expats die in Duinoord wonen.

Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

Afstand tot voorzieningen

Scheveningen: Wijkprofiel Duinoord nabijheid voorzieningen

In Duinoord is de gemiddelde afstand tot een basisschool en een grote supermarkt beide 400 meter. Op gemiddeld 300 meter zit een huisartsenpraktijk en op 200 meter een andere dagelijkse levensmiddelenwinkel dan een grote supermarkt. Daarmee zijn de voorzieningen iets dichterbij dan gemiddeld in Den Haag.

Meldingen openbare ruimte

Scheveningen: Wijkprofiel Duinoord Meldingen

Het aantal meldingen van verloedering en het aantal meldingen over de fysieke kwaliteit van de openbare ruimte is in Duinoord lager dan het gemiddeld aantal meldingen in Den Haag. Een uitzondering is het aantal meldingen over een onveilig verkeerssituatie, dat ligt in Duinoord hoger dan het gemiddelde in Den Haag.

Woningen naar energielabels

Scheveningen: Wijkprofiel Duinoord energielabels

De meeste huizen in Duinoord hebben label G. Vergeleken met 2020 is het aandeel huizen met een hoger label toegenomen en te zien aan de schatting voor 2021 is dat dit verder toe gaat nemen.

Toelichting

Duinoord scoort goed op het gebied van openbare ruimte en voorzieningen. De afstand tot bijvoorbeeld de huisarts of winkels is korter dan gemiddeld in Den Haag. Op milieu en duurzaamheid als geheel scoort Duinoord gemiddeld. Een kleiner aandeel van de wijk is gevoelig voor hittestress dan gemiddeld in de Den Haag. Op het gebied van wateroverlast na hevige buien scoort Duinoord ongeveer gemiddeld.

De veiligheid van een wijk wordt bepaald door hoeveel misdaad (bijvoorbeeld geweld en diefstallen) en overlast (van onder meer personen, drugs en geluid) er is.

Overlast meldingen

Scheveningen: Wijkprofiel Duinoord overlastmeldingen

In Duinoord zijn in 2020 357 meldingen van overlast gedaan. Dat zijn omgerekend 44 meldingen per 1.000 inwoners en dat is aanmerkelijk lager dan gemiddeld in Den Haag (71). De meeste overlastmeldingen in Duinoord betroffen geluidsoverlast.

Geweldsdelicten

Scheveningen: Wijkprofiel Duinoord geweldsdelicten

In Duinoord waren in 2020 26 geweldsdelicten, hierbij gaat het om bedreiging, levensdelicten, mishandeling en openlijk geweld. Het aantal geweldsdelicten ligt, evenals het aantal meldingen van overlast, een stuk lager dan het gemiddelde in Den Haag.

High Impact Crimes (HIC)

Scheveningen: Wijkprofiel Duinoord HIC

In 2020 zijn er in Duinoord 12 High Impact Crimes (HIC) gepleegd, ofwel diefstal uit woningen, overvallen en straatroven. Omgerekend zijn dat er 16 per 10.000 inwoners, ook dit is lager dan gemiddeld in Den Haag (24).

Toelichting

Duinoord scoort op het gebied van veiligheid beter dan het gemiddelde in Den Haag. Wat betreft criminaliteit zijn er met name relatief weinig geweldsdelicten vergeleken met het gemiddelde in Den Haag. Op het gebied van overlast scoort Duinoord ook overal beter dan gemiddeld in Den Haag.

Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel voldoen er aan de beweegrichtlijn en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die iets zeggen over de sociale leefbaarheid van de wijk.

Gezondheid

Scheveningen: Wijkprofiel Duinoord gezondheid

80% van de inwoners van Duinoord hebben een goede of zeer goede gezondheid. Dat is meer dan het gemiddelde in Den Haag (70%). Ook het deel personen dat maximaal 1 glas alcohol per dag drinkt is lager (32%) dan het gemiddelde en Den Haag (49%).

Voldoende beweging

Scheveningen: Wijkprofiel Duinoord beweging

62% van de inwoners van Duinoord voldoet aan de beweegrichtlijn en dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (51%). Het deel inwoners met overgewicht is lager (9%) dan gemiddeld in Den Haag (15%).

Eenzaamheid

Scheveningen: Wijkprofiel Duinoord eenzaamheid

1 op de 10 mensen in de Duinoord voelt zich ernstig eenzaam. Dat is minder dan gemiddeld in Den Haag (16%). Wat betreft schaalscore sociale samenhang heeft Duinoord een 6,4 vergeleken met een 5,7 gemiddeld in Den Haag. Hierbij gaat het onder meer om contact met buurtbewoners en een prettige omgang met elkaar in de buurt.

Toelichting

Duinoord scoort beter op sociale leefbaarheid dan gemiddeld in Den Haag. De schaalscore sociale cohesie is een 6,4 vergeleken met 5,7 gemiddeld in Den Haag. Het deel van de mensen met een goede gezondheid is hoger, het deel bewoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn is hoger en het deel dat zich eenzaam voelt is lager. De verhuismobiliteit is gemiddeld vergeleken bij Den Haag.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070