Meer groen op de Van Boetzelaerlaan

In wijken met veel gebouwen is het bij hoge temperaturen warmer dan op locaties met veel groen. Het Geuzen- en Statenkwartier is zo’n wijk.

Meer groen op de Van Boetzelaerlaan

In wijken met veel gebouwen (versteende wijken) is het bij hoge temperaturen warmer dan op locaties met veel groen. Het Geuzen- en Statenkwartier is zo’n wijk.

Bewoners willen meer groen. Daarom wordt de Van Boetzelaerlaan op 3 locaties groener:

  • bij de Frankenslag 
  • bij de Van Aerssenstraat
  • bij de François Maelsonstraat

Het groener maken van de 3 locaties sluit aan bij het thema ‘Groen en duurzaam’ van de Begin link: wijkagenda, einde link. . Lees de laatste ontwikkelingen in dit project.

Hoek Van Boetzelaerlaan-Frankenslag

Bekijk de schetsontwerpen

Zoveel mogelijk wensen van bewoners zijn in de ontwerpen meegenomen.

Begin link: Lees meer, einde link.

Hoek Van Boetzelaerlaan-Van Aerssenstraat

Onderzoek wordt plan

De studie ‘Vergroening Scheveningen’ onderzocht kansen om het stadsdeel groener te maken.

Begin link: Lees meer, einde link.

Van Boetzelaerlaan-Francois Maelsonstraat

Groener maken met bewoners

De gemeente betrekt bewoners zoveel mogelijk in de plannen.

Begin link: Lees meer, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070