Speelplekken in Duinoord

Het zoeken naar nieuwe plekken om te spelen staat op de wijkagenda Duinoord. Bekijk het overzicht van de acties vanaf half 2023.

Uit de buurtkaart blijkt dat er in de wijk geen ruimte is voor een nieuwe speeltuin. Daarom kijken bewoners, de werkgroep Spelen en de gemeente hoe zij het speelplezier kunnen verbeteren. Ook kijkt de gemeente of bijvoorbeeld schoolpleinen na schooltijd open kunnen blijven om te spelen. Acties vanaf half 2023 zijn:

  • Speeltuin Stadhouderslaan. In 2024 wil de de gemeente de speeltuin Stadhouderslaan uitbreiden met nieuwe speeltoestellen. De speeltuin ligt in een beschermd gebied. De speelbeheerder is in gesprek met de stadsecoloog om te kijken of uitbreiding kan. Want er gelden strenge regels om de natuur te beschermen.
  • De werkgroep Spelen en de speelbeheerder van de gemeente onderzochten de speelmogelijkheden op het Verhulstplein. Het plein is niet geschikt.
  • Schoolplein Galvanischool. De school is sinds maart 2024 terug in de Galvanistraat. Op het schoolplein mogen kinderen na schooltijd en op dagen dat er geen les is spelen. De openingstijden zijn schooldagen van 15.00 uur tot 20.00 uur, woensdagmiddag van 12.00 uur  tot 20.00 uur en niet-schooldagen van 8.00 uur tot 20.00 uur.
  • Schoolplein Annie M.G. Smidtschool (wijk Zorgvliet). De school is sinds de zomervakantie 2023 terug in de Jacob de Graefflaan. Het plein aan de voorkant van de school is buiten schooltijden open.
  • Buitenspeeldag 12 juni 2024. De gemeente, de werkgroep Spelen en het bewonersoverleg informeren de bewoners als zij zich hiervoor kunnen aanmelden.
  • De gemeente onderzoekt nog of de spelregels op het Sweelinckplein kindvriendelijker kunnen worden.

Buurtkaart speelplek Duinoord

De gemeente onderzocht samen met de werkgroep Spelen en Bewonersoverleg Duinoord op welke plekken mensen spelen en bewegen. Dit als onderdeel van de wijkagenda, waar het thema speelplek op staat.

De online vragenlijst is 217 keer ingevuld: 83% in het Nederlands en 17% in het Engels. Bij het onderzoek keek de gemeente naar de 4 speeltuinen- en plekken in de wijk. Ook keek zij naar andere plekken in de wijk om te spelen of bewegen.

De 4 speelplekken zijn:

  • Laan van Meerdervoort 
  • Stadhoudersplantsoen 
  • Tasmanstraat 
  • Verhulstplein

Uit de antwoorden komt naar voren dat de meningen van bewoners over speelplekken erg verschillen.

Kinderwandelingen

Voor de buurtkaart is ook naar de uitkomsten van de 3 kinderwandelingen gekeken. De speelbeheerder wandelde in november 2022 met 20 schoolkinderen door de wijk om te horen waar zij spelen en bewegen. Bekijk de video die hiervan gemaakt is.

Buurtkaart

De antwoorden uit de vragenlijst zijn door een onderzoeksbureau verwerkt in een Buurtkaart. Hiervoor is ook gekeken naar de uitkomst van de kinderwandelingen. Op de Buurtkaart staat een advies om de speelruimte in Duinoord te verbeteren. Bekijk de Buurtkaart.

Buurtkaart Duinoord

(PDF, 33,8 KB)

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070