Nieuw plan voor Escamp Carré

luchtfoto van terrein Escamp Carre, Den Haag

De gemeente wil het sportterrein Escamp Carré aan de Escamplaan opknappen. Het terrein in de wijk Rustenburg en Oostbroek kan een fijne plek worden waar bewoners elkaar ontmoeten en kunnen bewegen. De gemeente maakt samen met bewoners een nieuw plan voor het terrein.

De gemeente organiseerde 3 bijeenkomsten voor bewoners en buurtorganisaties. Ongeveer 150 mensen hebben meegedacht over plannen voor Escamp Carré. Zij konden reageren op de plannen van de gemeente en zelf met ideeën komen.

Bewoners denken mee

De wensen en ideeën van bewoners en buurtorganisaties staan in een nieuwe visie. De visie is een 1e stap voor een verbetering van Escamp Carré. De gemeente gaat samen met bewoners en organisaties uit de buurt kijken wat er mogelijk is. Bewoners kunnen de gemeente laten weten wat ze van de visie vinden. Bewoners kunnen reacties en vragen mailen naar Begin link: sportinfolijn@denhaag.nl, einde link. , met als onderwerp ‘Escamp Carré’. De gemeente neemt alle reacties en tips mee voor de volgende stap in het plan. De gemeente houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. En u ontvangt een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.

Een plek voor de hele buurt

Er liggen nu 2 kunstgrasvelden, een verharde Richard Krajicek Playground, een jeu de boulesbaan, een speelplek, een terras, fietsenhokken, groen, looproutes en fitnesstoestellen.

De leerlingen van de 2 basisscholen naast het terrein, sporten en spelen er veel. De buitenschoolse opvang (BSO) gebruikt het terrein na schooltijd. Tussendoor spelen kinderen uit de buurt en de opvang in de speeltuin. Jongeren uit de buurt gebruiken de Krajicek Playground om te basketballen en te voetballen.

Het paviljoen, voorheen het oude korfbalclubhuis, verdient een goed plan. De gemeente én de wijk willen dat dit gebouw een plek wordt voor de hele wijk. De organisatie met het beste plan, mag het pand gebruiken.

4 Ideeën voor Escamp Carré

 • Groen in het Carré
  De rand van het Carré moet een groene strook worden. Er komt beplanting zodat de rand het hele jaar mooi groen is.
 • Natuurlijk spelen
  Met extra nieuwe speeltoestellen kunnen kinderen klimmen en klauteren via boomstammen en door het groen.
 • Nieuwe functies toevoegen voor de buurt
  Er moet voldoende ruimte blijven voor schoolgym. Het terrein mag wat uitdagender worden. Zo staan in de visie een rondbaan om hard te lopen, een kunstgrasveld om te voetballen en een free-run-parcours. Ook is er ruimte voor een boomgaard met fruit- en notenbomen en fruitstruiken.
 • Samenvoegen bestaande functies
  De bestaande speeltuin, de Krajicek Playground en bankjes blijven. De achterkant van deze playground krijgt meer groen. De jeu de boulesbaan krijgt een nieuwe plek, net als de fitnesstoestellen.

Een belangrijke voorwaarde voor de buurt is dat er voldoende toezicht is. Ook is een voorwaarde dat het terrein aan het einde van de avond dicht gaat.

Hoe verder

De nieuwe visie is ontstaan uit wensen en ideeën uit de wijk. Bewoners kunnen hierop reageren en hun mening en reactie doorgeven. De volgende stap is te kijken wat er wel en niet mogelijk is.

De gemeente deelt de resultaten met de betrokkenen. Daarna kijkt de gemeente samen met de buurt welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Ook in iedere volgende stap van het proces is er ruimte voor inspraak en deelname uit de wijk.

De gemeente probeert om eind 2024 de visie en het ontwerp klaar te hebben. In 2025 wil de gemeente starten met de aanleg en aanpassingen.

Contact

De gemeente hoort graag wat bewoners van de visie vinden. Ook als u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u die aangeven. Stuur dan een e-mail naar Begin link: sportinfolijn@denhaag.nl, einde link. , met als onderwerp ‘Escamp Carré’.

Visie voor sportterrein Escamp Carré gemeente Den Haag

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070