Participatie Centrum

Actief samen met bewoners, bedrijven en instellingen de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijken verbeteren. 

Mensen die in het stadsdeel wonen of werken kunnen aansluiten bij bestaande vormen van participatie of zelf een initiatief starten.

Subsidie aanvragen

Wilt u een subsidie aanvragen voor een initiatief of activiteit? Dit kan via het formulier op de pagina Begin link: Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen, einde link. .

teksten met ideeën voor participatie door Henriette Guest

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070