Buurthuis van de Toekomst

In het Buurthuis van de Toekomst werken organisaties en bewoners samen aan het welzijn van de buurt door voorzieningen en ruimtes te delen. Bent u een Buurthuis van de Toekomst of wilt u dat worden? Dan is deze praktische informatie belangrijk voor u.

Wilt uw organisatie een Buurthuis van de Toekomst worden? Dan moet uw organisatie minimaal aan de volgende punten voldoen:

  • Medegebruik: uw accommodatie wordt gebruikt door andere organisaties. Bijvoorbeeld een kinderopvang of een wijkvereniging die de accommodatie gebruikt als de hoofdactiviteit niet plaatsvindt.
  • Activiteitenaanbod: naast de hoofdactiviteit van de organisatie zijn er ook andere activiteiten te doen. Bijvoorbeeld een sportkantine waar wekelijks ouderen bijeenkomen of waar jongeren huiswerkbegeleiding volgen.
  • Maatschappelijke betrokkenheid: de organisatie biedt een maatschappelijke meerwaarde. Het is een ontmoetingscentrum in de wijk waar burgerinitiatieven welkom zijn.

Wilt u uw accommodatie beschikbaar maken voor medegebruik? Dan zijn er voorwaarden, vergunningen en bepalingen waarmee u rekening moet houden:

  • een Buurthuis van de Toekomst stelt zijn ruimte beschikbaar voor medegebruikers (multifunctionaliteit). U moet zich hierbij houden aan de regels. Deze staan in de huur- of gebruikersovereenkomst die u heeft afgesloten.
  • In het bestemmingsplan van de gemeente staat of de activiteit van de organisatie waarmee u wilt gaan samenwerken mogelijk is.
  • Een omgevingsvergunning is nodig als u de accommodatie moet aanpassen om medegebruik mogelijk te maken.
  • Een (sport)vereniging heeft een drank- en horecavergunning nodig om alcoholhoudende drank te mogen schenken (Drank- en Horecawet).
  • Een (sport)vereniging, waar horeca-activiteiten plaatsvinden moet ook een exploitatievergunning horeca-inrichting (APV) hebben.
  • Bij de verzekering van de accommodatie kunnen belangrijke bepalingen staan. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.Lees de Algemene Bepalingen Huur- en Bruikleenovereenkomst (pdf, 199kB).
Sjoelen

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over het Buurthuis van de Toekomst? Of heeft u interesse om een Buurthuis van de Toekomst te worden? Neem dan contact op.

Stuur een e-mail naar buurthuisvandetoekomst@denhaag.nl. Geef daarbij aan waarom u vindt dat uw organisatie een Buurthuis van de Toekomst moet worden.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070