Bestuur, wetten en regels voor sportverenigingen

Het bestuur van een sportvereniging leidt de vereniging. En spreekt namens alle leden. Sportverenigingen moeten zich houden aan wetten en regels. De gemeente helpt Haagse sportverenigingen op verschillende manieren.

Heeft uw vereniging nog niet alle functies in het bestuur ingevuld? Of heeft u nog geen plannen en afspraken (beleidsplan) gemaakt? Neem contact op met uw Begin link: sportconsulent, einde link. . Die kan met u meedenken.

Wetten en regels

Als de overheid wetten en regels maakt of verandert, organiseert de gemeente bijeenkomsten voor sportverenigingen. U krijgt dan over wat de nieuwe of veranderde wetten en regels betekenen voor uw vereniging. U krijgt bericht van de gemeente als er een bijeenkomst is.

Sportverenigingen mogen zelf bepalen wanneer ze alcohol verkopen. Ze mogen volgens de Drank- en Horecawet geen alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. De barmedewerker in de kantine moet hierop letten. Kijk voor meer informatie over sport en alcohol op de Begin externe link: website van NOC*NSF(Externe link), einde externe link.. Of op Begin link: Regels Alcoholwet voor sportverenigingen, einde link. .

Overtredingen Alcoholwet

Verkoopt de vereniging alcohol aan jongeren onder de 18 jaar, dan krijgt de vereniging een waarschuwing. Als dit 3 keer binnen 1 jaar gebeurt, mag de vereniging 12 weken geen alcohol schenken

Sportverenigingen mogen maximaal 12 keer per jaar tijdens bijeenkomsten sterke drank schenken. Zij moeten deze bijeenkomsten melden. Het gaat om:

1. activiteiten die niet van de vereniging zijn, maar een persoonlijke activiteit (bijvoorbeeld een bruiloft of bedrijfsuitje)

2. bijeenkomsten voor mensen die niet (direct) betrokken zijn bij de vereniging

U mag bij deze bijeenkomsten geen Begin link: incidentele nachtontheffing, einde link. of Begin link: permanente nachtontheffing, einde link. gebruiken. Om oneerlijke concurrentie en overlast te voorkomen.

Commerciële feesten vallen hier niet onder en mogen niet. Neem bij twijfel contact op via Begin link: horecavergunningen@denhaag.nl, einde link. .

Melden

Meld de bijeenkomsten minimaal 2 weken van tevoren via Begin link: horecavergunningen@denhaag.nl, einde link. . De gemeente beantwoordt elke melding. En houdt bij hoeveel meldingen er zijn. Zij geeft de melding door aan de politie en het handhavingsteam, zodat die extra kunnen controleren.

De gemeente of de politie kan in overleg met de vereniging adviseren om extra maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld het inzetten van beveiliging. Gebeurt er iets vervelends of houdt de vereniging zich niet aan de regels, dan kan de burgemeester maatregelen nemen. Zoals de vereniging tijdelijk sluiten.

U mag in sportinstellingen geen sterke drank schenken. Verenigingen kunnen een ontheffing aanvragen om alcohol te mogen verkopen op dagen of tijden dat er (bijna) geen jongeren onder de 18 zijn. U kunt deze ontheffing aanvragen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via het e-mailadres Begin link: intakevergunningen@denhaag.nl, einde link. of via telefoonnummer (070) 752 92 03.

Hulp bij besturen

Haagse sportverenigingen kunnen hulp krijgen bij juridische vragen. Bijvoorbeeld bij:

  • het veranderen van statuten en regels
  • het maken of beoordelen van contracten, fusies
  • het verplaatsen van de accommodatie (sportvelden, gebouwen)
  • bestuursrechtelijke zaken (zoals inspraak, bezwaar, beroep)
  • andere juridische zaken

Cursussen

Barvrijwilligers moeten volgens de Alcoholwetwet een instructie Verantwoord alcohol schenken volgen. Het NOC*NSF biedt samen met het Ministerie van VWS een gratis e-learning aan voor medewerkers in sportkantines. Kijk voor meer informatie op de Begin externe link: website van NOC*NSF(Externe link), einde externe link..

Wat voor plannen en doelen (visie) heeft uw vereniging? Wat vindt uw vereniging belangrijk? De cursus Besturen met een visie helpt sportverenigingen bij het ontwikkelen van ideeën voor de toekomst. En hulp bij het bedenken van maatregelen om daar te komen. U zet doelen en afspraken op papier, samen met de procesbegeleider. U volgt de cursus in een groep met bestuurders van andere sportverenigingen. Meedoen is gratis.

Vraag meer informatie aan uw Begin link: sportconsulent, einde link. .

De KNVB geeft speciaal aan bestuurders van Haagse sportverenigingen de opleiding ‘Besturen met impact’. De opleiding is ook voor bestuurders van verenigingen van andere sporten dan voetbal. De opleiding is in Den Haag. U krijgt tips en leert (nog) beter organiseren.

Meer informatie en praktijkverhalen van eerdere deelnemers vindt u op de Begin externe link: website van de KNVB(Externe link), einde externe link.. Neem voor aanmelding contact op met uw Begin link: sportconsulent, einde link. .

Tijdens de cursus ‘4 inzichten voor bestuurders’ leren bestuurders van sportverenigingen van elkaar. Dit door kennis en ervaringen te delen. De 4 inzichten zijn: Samen doen, Meenemen, Eigenaarschap en Support. Er moeten minimaal 2 bestuurders van de vereniging meedoen. Het maximaal aantal verenigingen per cursus is 5. Zodat u veel van elkaar kunt leren. De bijeenkomsten duren 2,5 uur en zijn in het hele land. Meestal in de avond.

Meedoen is gratis voor Haagse sportverenigingen. Neem voor aanmelding contact op met uw Begin link: sportconsulent, einde link. .

Overtreding melden

Ziet u als lid of bezoeker dat de vereniging zich niet houdt aan de regels uit de Alcoholwet? En wilt u hier melding van doen? Neem dan contact op met het Begin externe link: Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF(Externe link), einde externe link. of met de Begin link: gemeente, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070