Rijbewijs uit EU/EER of Zwitserland omwisselen

Komt u in Nederland wonen en heeft u een rijbewijs uit de EU/EER of Zwitserland? Lees hoe u dit omwisselt voor een Nederlands rijbewijs.

Meer informatie over de geldigheid van een Brits rijbewijs vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe werkt het

 • U gaat persoonlijk langs bij de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg om uw rijbewijs om te wisselen.
 • Een baliemedewerker neemt uw buitenlandse rijbewijs in. U krijgt een kopie en een ontvangstbewijs.
 • De baliemedewerker stuurt uw aanvraag en buitenlandse rijbewijs op naar de RDW.
 • Is alles akkoord? Dan stuurt de RDW u binnen 10 werkdagen een brief. Hierin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Uw Nederlands rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig.
 • U haalt uw rijbewijs persoonlijk op bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg (waar u het heeft aangevraagd). Dit moet u binnen 3 maanden na uw aanvraag doen. Daarna wordt het document ongeldig en is de gemeente verplicht het te vernietigen. Wilt u na deze 3 maanden toch een rijbewijs? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen en opnieuw betalen.
 • U krijgt uw omgewisselde rijbewijs niet terug. RDW stuurt het rijbewijs naar het land van afgifte.

Nodig bij het omwisselen

 • Een pasfoto.
  Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. Bekijk deze eisen op de website van de Rijksoverheid.
 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Het rijbewijs dat u wilt omwisselen. Dit wordt ingenomen.
 • Wilt u een rijbewijs omwisselen dat alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden, bijvoorbeeld in het Grieks? Dan moet u een vertaling van dat rijbewijs meebrengen naar het loket. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, de ambassade of het consulaat.
 • Afhankelijk van uw situatie een verklaring van geschiktheid.
 • Bent u een buitenlandse student? Dan heeft u ook een bewijs van inschrijving van uw onderwijsinstelling nodig.
 • Als u uw rijbewijs kwijt bent of dit is gestolen, moet u een proces-verbaal of een verklaring van vermissing van de gemeente inleveren. Daarnaast moet u ook een originele gewaarmerkte verklaring (niet ouder dan 6 maanden) inleveren van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven. Uit de verklaring moet naar voren komen of het rijbewijs nog geldig is en wanneer het is afgegeven.
 • Is de geldigheidsduur van het buitenlands rijbewijs verstreken? Dan heeft u ook een verklaring van geen bezwaar nodig van de instantie die het rijbewijs aan u heeft verstrekt (afgevende autoriteit).

Voorwaarden

U staat ingeschreven bij de gemeente Den Haag.

Kijk voor alle voorwaarden op de website van het RDW.

  Voorwaarden nationaliteit

  Om een Nederlands rijbewijs te krijgen moet u aan 1 van de volgende eisen voldoen:

  • u heeft een nationaliteit uit een van de EU-landen, EER of Zwitserland
  • u heeft een geldige verblijfsvergunning.

  Kosten

  Een rijbewijs omwisselen kost € 41.
  U moet deze kosten meteen bij uw aanvraag betalen. Op Stadhuis Spui kunt u pinnen en contant betalen. Op stadskantoor Leyweg kunt u alleen pinnen. Het is helaas niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

  Afspraak maken

  Maak een afspraak voor het omwisselen van uw rijbewijs.
  Afspraak maken

  Bij de aanvraag voor een Nederlands rijbewijs moet u uw buitenlandse rijbewijs inleveren. In afwachting van uw nieuwe rijbewijs mag u geen voertuig besturen.
  Zie ook: Rijbewijs buiten EU/EER of Zwitserland omwisselen