Rijbewijs uit EU/EER of Zwitserland omwisselen

Komt u in Nederland wonen en heeft u een rijbewijs uit de EU/EER of Zwitserland? Lees hoe u dit omwisselt voor een Nederlands rijbewijs.

Hoe werkt het omwisselen van een rijbewijs?

 • U gaat persoonlijk langs bij de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg om uw rijbewijs om te wisselen.
 • Een baliemedewerker neemt uw buitenlandse rijbewijs in. U krijgt een kopie en een ontvangstbewijs.
 • De baliemedewerker stuurt uw aanvraag en buitenlandse rijbewijs op naar RDW.
 • De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Uw Nederlands rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig.
 • U haalt uw rijbewijs persoonlijk op, bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg waar u het heeft aangevraagd. Dit moet u binnen 3 maanden na uw aanvraag doen. Daarna wordt het document ongeldig en is de gemeente verplicht het te vernietigen. Wilt u na deze 3 maanden toch een rijbewijs? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen en opnieuw betalen.
 • U krijgt uw omgewisselde rijbewijs niet terug. RDW stuurt het rijbewijs naar het land van afgifte.

Nodig bij het omwisselen

 • Een pasfoto.
  Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. Bekijk deze eisen op de website van de Rijksoverheid.
 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Het rijbewijs dat u wilt omwisselen. Dit wordt ingenomen.
 • Wilt u een rijbewijs omwisselen dat alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden, bijvoorbeeld in het Grieks? Dan moet u een vertaling van dat rijbewijs meebrengen naar het loket. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, de ambassade of het consulaat.
 • Afhankelijk van uw situatie een verklaring van geschiktheid.
 • Bent u een buitenlandse student? Dan heeft u ook een bewijs van inschrijving van uw onderwijsinstelling nodig.
 • Als u uw rijbewijs kwijt bent of dit is gestolen, moet u een proces-verbaal of een verklaring van vermissing van de gemeente inleveren. Daarnaast moet u ook een originele gewaarmerkte verklaring (niet ouder dan 6 maanden) inleveren van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven. Uit de verklaring moet naar voren komen of het rijbewijs nog geldig is en wanneer het is afgegeven.
 • Is de geldigheidsduur van het buitenlands rijbewijs verstreken? Dan heeft u ook een verklaring van geen bezwaar nodig van de instantie die het rijbewijs aan u heeft verstrekt (afgevende autoriteit).

Voorwaarden

U staat ingeschreven bij de gemeente Den Haag.

Wilt u weten voor wanneer u uw buitenlandse rijbewijs moet omwisselen? Dit hangt af van uw leeftijd, de datum waarop uw rijbewijs is afgegeven èn de datum van uw vestiging in Nederland.

 • Is uw buitenlandse rijbewijs afgegeven voor uw 65e verjaardag? Dan is uw rijbewijs 10 jaar geldig na datum van afgifte.
 • Is uw buitenlandse rijbewijs afgegeven tussen uw 65e en 70e verjaardag? Dan is uw rijbewijs geldig tot de dag dat u 75 jaar wordt.
 • Is uw buitenlandse rijbewijs afgegeven na uw 70e jaar? Dan kunt u het rijbewijs 5 jaar gebruiken.
 • Zit er meer dan 10 jaar tussen de afgiftedatum van uw buitenlandse rijbewijs en uw vestiging in Nederland? En is uw rijbewijs nog steeds geldig? Dan kunt u tot 1 jaar nadat u in Nederland komt wonen met uw buitenlandse rijbewijs rijden. Als u na dat jaar een motorvoertuig wilt besturen, moet u een Nederlands rijbewijs aanvragen.
 • Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in 1 van de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), terwijl u al stond ingeschreven in de BRP van een Nederlandse gemeente, dan mag u niet met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. U moet dit rijbewijs omwisselen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

  Voorwaarden nationaliteit

  Om een Nederlands rijbewijs te krijgen moet u aan 1 van de volgende eisen voldoen:

  • u heeft een nationaliteit uit een van de EU-landen, EER of Zwitserland
  • u heeft een geldige verblijfsvergunning.

  Kosten

  Een rijbewijs omwisselen kost € 41.
  U moet deze kosten meteen bij uw aanvraag betalen. Op Stadhuis Spui kunt u pinnen en contant betalen. Op stadskantoor Leyweg kunt u alleen pinnen. Het is helaas niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

  Afspraak maken

  Maak een afspraak voor het omwisselen van uw rijbewijs.
  Afspraak maken

  Bij de aanvraag voor een Nederlands rijbewijs moet u uw buitenlandse rijbewijs inleveren. In afwachting van uw nieuwe rijbewijs mag u geen voertuig besturen.