Rijbewijs uit EU/EER of Zwitserland omwisselen

Komt u in Nederland wonen en heeft u een rijbewijs uit de EU/EER of Zwitserland? Lees hoe u dit omwisselt voor een Nederlands rijbewijs.

Hoe werkt het omwisselen van een rijbewijs?

 • U gaat persoonlijk langs bij de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg om uw rijbewijs om te wisselen.
 • Een baliemedewerker neemt uw buitenlandse rijbewijs in. U krijgt een kopie en een ontvangstbewijs.
 • De baliemedewerker stuurt uw aanvraag en buitenlandse rijbewijs op naar RDW.
 • De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Uw Nederlands rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig.
 • U haalt uw rijbewijs persoonlijk op, bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg waar u het heeft aangevraagd. Dit moet u binnen 3 maanden na uw aanvraag doen. Daarna wordt het document ongeldig en is de gemeente verplicht het te vernietigen. Wilt u na deze 3 maanden toch een rijbewijs? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen en opnieuw betalen.
 • U krijgt uw omgewisselde rijbewijs niet terug. RDW stuurt het rijbewijs naar het land van afgifte.

Nodig bij het omwisselen

 • Een pasfoto.
  Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. Bekijk deze eisen op de website van de Rijksoverheid.
 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Het rijbewijs dat u wilt omwisselen. Dit wordt ingenomen.
 • Wilt u een rijbewijs omwisselen dat alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden, bijvoorbeeld in het Grieks? Dan moet u een vertaling van dat rijbewijs meebrengen naar het loket. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, de ambassade of het consulaat.
 • Afhankelijk van uw situatie een verklaring van geschiktheid.
 • Bent u een buitenlandse student? Dan heeft u ook een bewijs van inschrijving van uw onderwijsinstelling nodig.
 • Als u uw rijbewijs kwijt bent of dit is gestolen, moet u een proces-verbaal of een verklaring van vermissing van de gemeente inleveren. Daarnaast moet u ook een originele gewaarmerkte verklaring (niet ouder dan 6 maanden) inleveren van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven. Uit de verklaring moet naar voren komen of het rijbewijs nog geldig is en wanneer het is afgegeven.
 • Is de geldigheidsduur van het buitenlands rijbewijs verstreken? Dan heeft u ook een verklaring van geen bezwaar nodig van de instantie die het rijbewijs aan u heeft verstrekt (afgevende autoriteit).

Voorwaarden

U staat ingeschreven bij de gemeente Den Haag.

Wilt u weten voor wanneer u uw buitenlandse rijbewijs moet omwisselen? Dit hangt af van uw leeftijd, de datum waarop uw rijbewijs is afgegeven èn de datum van uw vestiging in Nederland.

 • Is uw buitenlandse rijbewijs afgegeven voor uw 65e verjaardag? Dan is uw rijbewijs 10 jaar geldig na datum van afgifte.
 • Is uw buitenlandse rijbewijs afgegeven tussen uw 65e en 70e verjaardag? Dan is uw rijbewijs geldig tot de dag dat u 75 jaar wordt.
 • Is uw buitenlandse rijbewijs afgegeven na uw 70e jaar? Dan kunt u het rijbewijs 5 jaar gebruiken.
 • Zit er meer dan 10 jaar tussen de afgiftedatum van uw buitenlandse rijbewijs en uw vestiging in Nederland? En is uw rijbewijs nog steeds geldig? Dan kunt u tot 1 jaar nadat u in Nederland komt wonen met uw buitenlandse rijbewijs rijden. Als u na dat jaar een motorvoertuig wilt besturen, moet u een Nederlands rijbewijs aanvragen.
 • Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in 1 van de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), terwijl u al stond ingeschreven in de BRP van een Nederlandse gemeente, dan mag u niet met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. U moet dit rijbewijs omwisselen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

  Voorwaarden nationaliteit

  Om een Nederlands rijbewijs te krijgen moet u aan 1 van de volgende eisen voldoen:

  • u heeft een nationaliteit uit een van de EU-landen, EER of Zwitserland
  • u heeft een geldige verblijfsvergunning.

  Kosten

  Een rijbewijs omwisselen kost € 40,65 in 2020.

  U moet deze kosten meteen bij uw aanvraag betalen. Op Stadhuis Spui en Stadskantoor Leyweg kunt u pinnen en contant betalen.

  Afspraak maken

  Maak een afspraak voor het omwisselen van uw rijbewijs.
  Afspraak maken

  Bij de aanvraag voor een Nederlands rijbewijs moet u uw buitenlandse rijbewijs inleveren. In afwachting van uw nieuwe rijbewijs mag u geen voertuig besturen.