Den Haag en open data

De gemeente Den Haag vindt het belangrijk om open data te delen. Open data is data die iedereen mag gebruiken. Deze data is openbaar, rechtenvrij en door de gemeente verzameld en betaald.

De gemeente bezit veel informatie. Bijvoorbeeld over wat zichtbaar is in de openbare ruimte, geografische data, statistieken over de bevolking en over toekomstige ontwikkelingen. Een deel hiervan is te gebruiken voor open data.

Bekijk open data van de gemeente via het Haagse Dataplatform. Dezelfde data is ook te vinden op het Dataportaal van de Nederlandse overheid.

Via het portaal Begin externe link: www.kaartendenhaag.nl(Externe link), einde externe link. zijn digitale en interactieve kaarten op basis van open data te bekijken.

Open standaard open data

Open data is informatie die zo wordt gepresenteerd dat gebruikers deze meteen en vrij, in een ‘open standaard’, kunnen toepassen. Open standaard betekent dat de informatie voor iedereen te gebruiken is zonder dat daar een apart programma voor nodig is. Hierdoor kunnen ondernemers en anderen, gegevens combineren en nieuwe toepassingen ontwikkelen. Dit biedt zakelijke kansen.

Wet open overheid

De Begin externe link: Wet open overheid (Woo)(Externe link), einde externe link., heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheden moeten daarom meer overheidsinformatie actief openbaar maken. Open data is informatie die iedereen mag gebruiken. Een van de belangrijkste punten van de Woo is de het verbeteren van open data.

De Woo is de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo startte op 1 mei 2022.

Contact

Bent u op zoek naar open data van de gemeente of heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar Begin link: datashop@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070