Vreemdelingenpaspoort aanvragen

Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Het is ook een identiteitsbewijs.

U kunt met het vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Voor veel landen heeft u nog wel een visum nodig. De ambassade van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie.

Voorwaarden

 • U moet kunnen aantonen dat u in uw land van herkomst geen paspoort kunt krijgen.
 • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Den Haag.
 • Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Meenemen naar afspraak

 • een geldig verblijfsdocument
 • documenten waaruit blijkt dat u van uw eigen autoriteiten geen paspoort kunt krijgen
 • een pasfoto
  Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. De foto moet bijvoorbeeld
  goedgelijkend zijn, in kleur zijn en recht van voren zijn gemaakt. Bekijk de eisen op de website van de Rijksoverheid.
 • uw huidige vreemdelingenpaspoort, als u dat heeft
 • Jonger dan 18 jaar? Zorg dan voor toestemming van beide ouders of degenen die het ouderlijk gezag hebben en neem hun geldig identiteitsbewijs mee. Voor het geven van toestemming kunt u het formulier Verklaring toestemming reisdocument gebruiken.
 • Is uw paspoort gestolen? Vul dan een verklaring van vermissing in tijdens de aanvraag van een nieuw paspoort bij Stadhuis Spui en Stadskantoor Leyweg.

Aanvragen

 • Maak direct een afspraak voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort. Zo voorkomt u lang wachten bij uw stadskantoor.
 • U gaat persoonlijk langs bij de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg om uw vreemdelingenpaspoort aan te vragen.
 • U ondertekent een aanvraagformulier. De gemeente stuurt dit samen met een begeleidende brief naar de IND. Daarna gaat het formulier naar het ministerie van Buitenlandse zaken. Als beide organisaties een positief advies geven vraagt de gemeente uw vreemdelingenpaspoort aan.
 • U krijgt bericht van de gemeente als uw vreemdelingenpaspoort klaar is. Op het afhaalbewijs staat aangegeven wat u moet meenemen bij het ophalen. U haalt het vreemdelingenpaspoort zelf op bij het stadskantoor waar u het heeft aangevraagd.

Afspraak maken

Kosten

€ 56,55.

U moet de kosten meteen betalen bij uw aanvraag. Op Stadhuis Spui kunt u pinnen en contant betalen. Op stadskantoor Leyweg kunt u alleen pinnen. Het is helaas niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

Hoelang duurt het?

De aanvraag van een vreemdelingenpaspoort duurt 2 tot 4 maanden. De procedure duurt lang omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken meebeslissen over uw aanvraag.