Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u hier een paspoort of identiteitskaart verlengen of aanvragen.

Heeft u eind maart 2021 een brief ontvangen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)? Waarin staat dat uw identiteitskaart (ID-kaart) een storing in de chip heeft? Dan kunt u uw ID-kaart gratis laten vervangen. Kijk voor meer informatie op de pagina ID-kaart met storing in chip vervangen.

Hoe werkt het?

Op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg kunt u bij de balie een paspoort of Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen. Dit kan alleen op afspraak. U betaalt het document bij de aanvraag. Na 5 werkdagen kunt u het document bij de balie ophalen. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken.

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat ingeschreven in gemeente Den Haag. 

Staat u niet in een Nederlandse gemeente ingeschreven? Kijk dan bij Paspoort en identiteitskaart voor Nederlanders in het buitenland of Paspoort en identiteitskaart zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Nodig bij uw aanvraag

Komt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen? Dan moet u de volgende zaken meenemen:

 • Een pasfoto. Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. De pasfoto mag bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 6 maanden en moet goedgelijkend zijn. Bekijk deze eisen op de website van de rijksoverheid.
 • Al uw identiteitskaarten en paspoorten. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn.
 • Bij een paspoort heeft u ook schone vingers nodig, bijvoorbeeld zonder verfresten. De gemeente moet vingerafdrukken van u afnemen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Jonger dan 18 jaar

Is het paspoort of de identiteitskaart voor een kind of jongere tot 18 jaar? Dan moet het kind zelf mee naar het aanvragen en afhalen. Zij mogen ook zelf een aanvraag doen. Voor de aanvraag zijn nodig:

 • Een kopie van het geldige legitimatiebewijs van beide ouders of van de personen met (ouderlijk) gezag. Kijk voor meer informatie over gezag op de website van de Rijksoverheid.
 • Een ingevulde verklaring toestemming reisdocument, ondertekend door alle personen met (ouderlijk) gezag. De verklaring is nodig voor kinderen tot 12 jaar bij een identiteitskaart en voor kinderen tot 18 jaar bij een paspoort.

Kijk bij 'Ophalen van het document' voor meer informatie.

Aanvragen

 • Maak een afspraak om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen.
 • Uw afspraak is bij de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.
 • Voor een gezin maakt u 1 afspraak. Geef bij het 'aantal' aan om hoeveel paspoorten of identiteitskaarten het gaat. Bijvoorbeeld 4 paspoorten voor 4 gezinsleden. U krijgt dan extra tijd gereserveerd.
 • U komt zelf naar de afspraak.
 • U haalt uw paspoort of identiteitskaart zelf op. U doet dat bij het stadskantoor waar u het heeft aangevraagd.

Paspoort aanvragen
Maak een afspraak

Identiteitskaart aanvragen
Maak een afspraak

Kosten

 • (zaken) paspoort voor 18 jaar en ouder: € 74,75
 • (zaken) paspoort tot 18 jaar: € 56,55
 • identiteitskaart 18 jaar en ouder € 64
 • identiteitskaart tot 18 jaar: € 32,90
 • toeslag voor spoedprocedure: € 50,90

Tarieven in 2021.

U betaalt bij uw aanvraag aan de balie. Bij Stadhuis Spui kunt u pinnen en contant betalen. Op stadskantoor Leyweg kunt u alleen pinnen. Het is helaas niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

Een jongere met een Ooievaarspas kan eenmalig een gratis identiteitskaart aanvragen.

Hoelang duurt het?

5 werkdagen. Op het afhaalbewijs staat vanaf wanneer u het document kunt
ophalen.

U heeft 3 maanden de tijd om uw paspoort of identiteitskaart op te halen. Daarna wordt het document vernietigd. Wilt u na deze 3 maanden toch een paspoort of identiteitskaart? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen en opnieuw betalen.

Spoed

Heeft u met spoed een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig? Geef dan tijdens uw afspraak aan dat u gebruik wilt maken van de spoedprocedure. Hiervoor betaalt u extra. U kunt uw paspoort of identiteitskaart sneller afhalen dan bij de gewone procedure.

Als u de aanvraag vóór 14.00 uur doet, kunt u uw paspoort of identiteitskaart na 2 werkdagen ophalen. Bijvoorbeeld: maandag vóór 14.00 uur aanvragen is woensdag ophalen.

Ophalen van het document

U moet uw paspoort zelf ophalen. Iemand anders mag dit niet voor u doen. U kunt uw paspoort of identiteitskaart ophalen op ieder moment dat Stadhuis Spui of Stadskantoor open is. U hoeft dus geen afspraak te maken voor het ophalen.

Nodig bij het ophalen

Bent u 18 jaar of ouder en komt u uw paspoort of identiteitskaart ophalen? Dan moet u meenemen:

 • het afhaalbewijs

 • uw huidige paspoort of identiteitskaart, als dit nog niet verlopen is. Dit moet u inleveren.

Jongere tussen 12 en 18 jaar

Een jongere tussen de 12 en 18 jaar mag een paspoort of identiteitskaart zelf ophalen. Hiervoor is alleen het afhaalbewijs en het huidige identiteitsbewijs nodig.

Kind jonger dan 12 jaar

Is het kind jonger dan 12 jaar? Bij het ophalen moeten ook mee:

 • 1 van de ouders of 1 persoon met ouderlijk gezag of iemand die toestemming heeft gekregen. De begeleider moet 18 jaar of ouder zijn.
 • Schriftelijke toestemming van een persoon met ouderlijk gezag. Hierop staat dat de begeleider samen met het kind het document mag ophalen.

 • Een geldig (kopie van het) identiteitsbewijs van een ouder of een persoon met ouderlijk gezag. De handtekening op het identiteitsbewijs moet hetzelfde zijn als die op de toestemming.

  Goed om te weten

  • Een paspoort of identiteitskaart is 10 jaar geldig als u bij de aanvraag 18 jaar of ouder bent. Bent u bij de aanvraag jonger dan 18 jaar, dan is het 5 jaar geldig. U mag uw paspoort of identiteitskaart op elk gewenst moment verlengen. U hoeft dus niet te wachten tot ze verlopen zijn.

   U kunt met uw identiteitskaart reizen naar de EU-landen, IJsland, Noorwegen en Zwitserland en tot 1 oktober 2021 naar Groot-Brittannië. Een overzicht van alle landen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

   Vanaf 1 oktober 2021 kunt u alleen met een geldig paspoort naar Groot-Brittannië reizen.

   Woonde u uiterlijk op 31 december 2020 in Groot Brittannië? Of heeft u een document dat aantoont dat u grensarbeider bent? Dan heeft u tot en met 31 december 2025 alleen een identiteitskaart nodig om tussen beide landen te reizen.

  • Reist u veel? Vraag dan een zakenpaspoort aan. Dit is een paspoort met meer pagina’s (66 in plaats van 34 pagina’s). U vraagt het op dezelfde manier aan als een gewoon paspoort. Als u een zakenpaspoort aanvraagt, kunt u niet ook nog een normaal paspoort aanvragen. Een zakenpaspoort kost evenveel als een gewoon paspoort.
  • Uw geboortenaam blijft altijd in uw paspoort of op uw identiteitskaart staan. Ook als uw burgerlijke staat verandert.

   Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? U kunt de achternaam van uw partner in het document laten zetten. Dat kan op 3 manieren:

   • e/v: echtgenoot / echtgenote van
   • p/v: partner van
   • w/v: weduwe / weduwnaar van

   De naam van de partner komt achter de afkorting te staan.

  • U mag uw paspoort of identiteitskaart nooit weggooien of kapot maken. U moet het inleveren als u een nieuw document krijgt. Het paspoort of identiteitskaart blijft namelijk eigendom van de staat. De gemeente kan het op uw verzoek ook ongeldig maken, zodat u het oude document kunt houden.
  • Is een naaste overleden? Dan mag u het paspoort bij de gemeente inleveren. U kunt dat doen bij de receptie op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.
  • Wilt u een identiteitskaart aanvragen, maar kunt u niet zelf naar een stadsdeelkantoor komen? Dan kan dat misschien met een huisbezoek.

   Een huisbezoek voor het aanvragen van een paspoort kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen om medische redenen.

  • Heeft u een briefadres? Vraag dan een paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waarin dat adres valt.
  • Reist u met een minderjarig kind (tot 18 jaar) naar het buitenland? U heeft hiervoor bijna altijd toestemming nodig van de andere ouder(s). Lees meer op rijksoverheid.nl.
  • U kunt met een identiteitskaart die ingaat op 1 januari 2021 of later inloggen via de DigiD app. U krijgt hiervoor automatisch een brief van DigiD. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.

  Zie ook