Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u hier een paspoort of identiteitskaart verlengen of aanvragen.

Hoe werkt het?

Op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg kunt u bij de balie een paspoort of Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen. Dit kan alleen op afspraak. U betaalt het document bij de aanvraag. Na 5 werkdagen kunt u het document bij de balie ophalen op het stadskantoor waar u het heeft aangevraagd. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken.

Belangrijke informatie: Belangrijke informatie:  Voor het ophalen van uw nieuwe paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gelden aangepaste tijden op dinsdag (Stadskantoor Leyweg) en donderdag (Stadhuis Spui).

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat ingeschreven in gemeente Den Haag. 

Staat u niet in een Nederlandse gemeente ingeschreven? Kijk dan bij Paspoort en identiteitskaart voor Nederlanders in het buitenland of Paspoort en identiteitskaart zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Nodig bij uw aanvraag

Komt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen? Dan moet u de volgende zaken meenemen:

 • Een pasfoto. Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. De pasfoto mag bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 6 maanden en moet goedgelijkend zijn. Bekijk deze eisen op de website van de rijksoverheid.
 • Al uw identiteitskaarten en paspoorten. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn.
 • U heeft ook schone vingers nodig, bijvoorbeeld zonder verfresten. De gemeente moet vingerafdrukken van u afnemen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Jonger dan 18 jaar

Is het paspoort of de identiteitskaart voor een kind of jongere tot 18 jaar? Dan moet het kind zelf mee naar het aanvragen en afhalen.

Voor de aanvraag van een identiteitskaart tot 12 jaar en voor een paspoort tot 18 jaar is het volgende nodig:

 • Als de personen met het (ouderlijk) gezag meegaan bij de afspraak, moeten zij een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien.
 • Als (1 van) deze personen niet meegaat / meegaan bij de afspraak is een ingevulde en ondertekende verklaring toestemming reisdocument nodig, met een kopie van het legitimatiebewijs.

Een kind tussen 12 en 18 jaar mag zonder ouders aan de balie een identiteitskaart of paspoort aanvragen. Hiervoor moeten ze wel een geldig legitimatiebewijs en schriftelijke toestemming van de ouders meenemen.

Kijk bij 'Ophalen van het document' voor meer informatie.

Aanvragen

 • Maak een afspraak om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen.
 • Uw afspraak is bij de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.
 • Voor een gezin maakt u 1 afspraak. Geef bij het 'aantal' aan om hoeveel paspoorten of identiteitskaarten het gaat. Bijvoorbeeld 4 paspoorten voor 4 gezinsleden. U krijgt dan extra tijd gereserveerd.
 • U komt zelf naar de afspraak.
 • U haalt uw paspoort of identiteitskaart zelf op. U doet dat bij het stadskantoor waar u het heeft aangevraagd.
 • Is uw paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen? Dan moet u een uitgebreide afspraak maken. Dit kan op Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gestolen of kwijt
Belangrijke informatie: Komt het voorgestelde tijdstip u niet uit? In de loop van de dag kunnen er nieuwe mogelijkheden bijkomen om een afspraak te maken. Bijvoorbeeld als mensen afzeggen. Door de pagina te verversen ziet u of er nieuwe mogelijkheden bij zijn gekomen.

Paspoort aanvragen
Maak een afspraak

Identiteitskaart aanvragen
Maak een afspraak

Kosten

Tarief 2023
(zaken)paspoort voor 18 jaar en ouder € 77,85
(zaken)paspoort tot 18 jaar € 58,85
identiteitskaart 18 jaar en ouder € 70,35
identiteitskaart tot 18 jaar € 37,95
toeslag voor spoedprocedure € 53

U betaalt bij uw aanvraag aan de balie. Bij Stadhuis Spui kunt u pinnen en contant betalen. Op stadskantoor Leyweg kunt u alleen pinnen. Het is helaas niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

Belangrijke informatie: Een jongere met een Ooievaarspas kan eenmalig een gratis identiteitskaart aanvragen.

Hoelang duurt het?

5 werkdagen. Op het afhaalbewijs staat vanaf wanneer u het document kunt
ophalen.

U heeft 3 maanden de tijd om uw paspoort of identiteitskaart op te halen. Daarna wordt het document vernietigd. Wilt u na deze 3 maanden toch een paspoort of identiteitskaart? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen en opnieuw betalen.

Spoed

Heeft u met spoed een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig?

 • Geef dan tijdens uw afspraak aan dat u gebruik wilt maken van de spoedprocedure.
 • Hiervoor betaalt u extra (zie de informatie onder Kosten).
 • Als u de aanvraag vóór 14.00 uur doet, kunt u uw paspoort of identiteitskaart na 2 werkdagen ophalen. Bijvoorbeeld: maandag vóór 14.00 uur aanvragen is woensdag ophalen.
Belangrijke informatie:

 • Bij een afspraak met spoed wordt u eerder uitgenodigd voor een afspraak.
 • Wilt u dat uw aanvraag sneller wordt behandeld? Voor verschillende producten kunt u een snellere behandeling aanvragen. Dat heet een spoedaanvraag. Een aanvraag met spoed is niet gratis.
 • Lees meer over een afspraak met spoed.

Ophalen van het document

U moet uw paspoort of identiteitskaart zelf ophalen. Iemand anders mag dit niet voor u doen. U kunt uw paspoort of identiteitskaart ophalen op het stadskantoor waar u het heeft aangevraagd. U hoeft dus geen afspraak te maken voor het ophalen.

Belangrijke informatie: Let op!  Voor het ophalen van uw nieuwe paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gelden op dinsdag en donderdag aangepaste tijden.

Nodig bij het ophalen

Bent u 18 jaar of ouder en komt u uw paspoort of identiteitskaart ophalen? Dan moet u meenemen:

 • het afhaalbewijs

 • uw huidige paspoort of identiteitskaart, als dit nog niet verlopen is. Dit moet u inleveren

Jongere tussen 12 en 18 jaar

Een jongere tussen de 12 en 18 jaar mag een paspoort of identiteitskaart zelf ophalen. Hiervoor is alleen het afhaalbewijs en het huidige identiteitsbewijs nodig.

Kind jonger dan 12 jaar

Is het kind jonger dan 12 jaar? Bij het ophalen moeten ook mee:

 • 1 van de ouders met ouderlijk gezag of 1 ander persoon met ouderlijk gezag of iemand die toestemming heeft gekregen. De begeleider moet 18 jaar of ouder zijn.
 • Als er geen persoon met ouderlijk gezag meegaat:

  • schriftelijke toestemming van een persoon met ouderlijk gezag. Hierop staat dat de begeleider samen met het kind het document mag ophalen.
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van een ouder of een persoon met ouderlijk gezag. De handtekening op het identiteitsbewijs moet hetzelfde zijn als die op de toestemming.

  Goed om te weten

  • Een paspoort of identiteitskaart is 10 jaar geldig als u bij de aanvraag 18 jaar of ouder bent. Bent u bij de aanvraag jonger dan 18 jaar, dan is het 5 jaar geldig. U mag uw paspoort of identiteitskaart op elk gewenst moment verlengen. U hoeft dus niet te wachten tot ze verlopen zijn.

   U kunt met uw identiteitskaart reizen naar de EU-landen, IJsland, Noorwegen en Zwitserland en tot 1 oktober 2021 naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Een overzicht van alle landen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

   Vanaf 1 oktober 2021 kunt u alleen met een geldig paspoort naar het VK reizen.

   Belangrijke informatie: Woonde u op 31 december 2020 of daarvoor in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Of heeft u een document dat aantoont dat u grensarbeider bent? Dan heeft u tot en met 31 december 2025 alleen een identiteitskaart nodig om tussen beide landen te reizen.

  • Reist u veel? Vraag dan een zakenpaspoort aan. Dit is een paspoort met meer pagina’s (66 in plaats van 34 pagina’s). U vraagt het op dezelfde manier aan als een gewoon paspoort. Als u een zakenpaspoort aanvraagt, kunt u niet ook nog een normaal paspoort aanvragen. Een zakenpaspoort kost evenveel als een gewoon paspoort.
  • Uw geboortenaam blijft altijd in uw paspoort of op uw identiteitskaart staan. Ook als uw burgerlijke staat verandert.

   Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? U kunt de achternaam van uw partner in het document laten zetten. Dat kan op 3 manieren:

   • e/v: echtgenoot / echtgenote van
   • p/v: partner van
   • w/v: weduwe / weduwnaar van

   De naam van de partner komt achter de afkorting te staan.

  • U mag uw paspoort of identiteitskaart nooit weggooien of kapot maken. U moet het inleveren als u een nieuw document krijgt. Het paspoort of identiteitskaart blijft namelijk eigendom van de staat. De gemeente kan het op uw verzoek ook ongeldig maken, zodat u het oude document kunt houden.
  • Is een naaste overleden? Dan mag u het paspoort bij de gemeente inleveren. U kunt dat doen bij de receptie op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.
  • Wilt u een identiteitskaart aanvragen, maar kunt u niet zelf naar een stadsdeelkantoor komen? Dan kan dat misschien met een huisbezoek.

   Een huisbezoek voor het aanvragen van een paspoort kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen om medische redenen.

  • Heeft u een briefadres? Vraag dan een paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waarin dat adres valt.
  • Reist u met een minderjarig kind (tot 18 jaar) naar het buitenland? U heeft hiervoor bijna altijd toestemming nodig van de andere ouder(s). Lees meer op rijksoverheid.nl.
  • U kunt met een identiteitskaart die is afgegeven vanaf 13 maart 2021 inloggen via de DigiD app. U krijgt hiervoor automatisch een brief van DigiD. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.
  • Vanaf 2 augustus 2021 heeft de ID-kaart 2 vingerafdrukken in de chip. Uw burgerservicenummer (BSN) staat in een QR-code op de achterkant. De ID-kaart ziet er ook iets anders uit. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de vernieuwde ID-kaart.

  Zie ook