Privacyverklaring parkeercontrole met scanvoertuigen

De gemeente gebruikt scanvoertuigen om geparkeerde auto’s te controleren op het betalen van parkeergeld (parkeerrecht). Daarbij verwerkt zij persoonsgegevens. Lees hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Veelgestelde vragen

Om Den Haag leefbaar en toegankelijk te houden is het belangrijk dat niet iedereen zomaar een auto ergens parkeert. Parkeren mag alleen als u parkeerrecht heeft. U heeft parkeerrecht als u:

 • een parkeervergunning heeft
 • een parkeerontheffing heeft
 • parkeergeld betaalt

Om te controleren of u uw auto ergens mag parkeren, gebruikt de gemeente scanvoertuigen. Scanvoertuigen hebben camera’s waarmee de kentekens van geparkeerde auto’s en hun omgeving worden vastgelegd. Kentekens worden daarna vergeleken met het Nationaal Parkeerregister om te bepalen of auto’s op de juiste plek staan geparkeerd.

Wanneer geen parkeerrecht is, wordt bekeken of de auto misschien kort stilstaat vanwege een bijzondere situatie, zoals laden en lossen. Deze controle kan op afstand via de de computer gebeuren, of door een handhaver op straat. Is er geen parkeerrecht en is er ook geen bijzondere situatie? Dan ontvangt u een parkeerboete.

Voor parkeercontrole kunnen de volgende gegevens worden gebruikt:

 • BSN
 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • kenteken
 • situatiescans
 • kopie gehandicaptenkaart
 • een indicatie van uw mantelzorg

De beelden van scanvoertuigen worden op verschillende manieren gebruikt.

 • controleren op parkeerrecht
 • heffen en invorderen van parkeerbelasting
 • bewijs bij bezwaar- en beroepszaken
 • afhandelen van klachten over de uitvoering van het parkeerbeleid
 • opstellen van anonieme managementinformatie voor logistieke planning, (met anonieme gegevens kan de gemeente bijvoorbeeld de parkeerdrukte in een straat onderzoeken en routes plannen)
 • statistisch onderzoek over de effectiviteit van het gemeentelijk betaald parkeren (onderzoeken of het beleid voor betaald parkeren goed werkt)

Persoonsgegevens kunnen worden gekoppeld (verbonden) aan u als persoon. (Lees hierover meer op de website van Begin externe link: autoriteitpersoonsgegevens.nl(Externe link), einde externe link..) Bijvoorbeeld een kenteken dat wordt gescand. De gemeente kan namelijk zien welke persoon bij welk kenteken hoort. Daarnaast kunnen beelden van scanauto’s ook personen vastleggen op beeld. Een gescand beeld dat als foto wordt weergegeven, bevat dan ook gegevens.

Als uw gegevens worden verwerkt heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten. Als u aangeeft dat u hier gebruik van wilt maken, moet de gemeente dat toestaan, of aangeven waarom dit niet kan. Denk bijvoorbeeld aan het recht om te bekijken welke gegevens van u worden verwerkt. Lees welke rechten u precies heeft in de Begin link: Algemene privacyverklaring, einde link. .

Mocht u na ontvangst van een boete bezwaar willen maken, dan kan dat via een bezwaarprocedure. Lees meer over Begin link: bezwaar maken tegen een parkeerbon, einde link. (naheffingsaanslag).

De gemeente wisselt voor de controle van parkeerrecht informatie uit met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De RDW is verantwoordelijk voor het Nationaal Parkeerregister. Alle gegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Gegevens over auto’s met een geldig parkeerrecht, worden zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur na het scannen automatisch en definitief verwijderd. Dat geldt voor informatie op de computer aan boord van het scanvoertuig, maar ook voor alle andere bestanden.

Als een boete moet worden opgelegd, dan worden de gegevens bewaard totdat ze niet meer nodig zijn om de zaak af te ronden. Als er geen bezwaar meer kan worden gemaakt tegen de boete, of als deze al is betaald, worden alle gegevens verwijderd.

Lees meer informatie over uw gegevens en uw rechten in de Begin link: Algemene privacyverklaring, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070