Parkeervergunning betalen

Wilt u de manier waarop u uw parkeervergunning betaalt of uw rekeningnummer veranderen? Of heeft u uw verlenging niet op tijd betaald? Lees hier hoe u dit regelt.

Betaling per automatische incasso

U kunt de gemeente machtigen om de kosten van uw parkeervergunning automatisch van uw bankrekening af te laten schrijven via automatische incasso. U weet dan zeker dat het bedrag bij verlenging op tijd aan de gemeente wordt betaald. Vraag de automatische incasso digitaal aan via MijnDenHaag of via het formulier.

Automatische incasso via MijnDenHaag

U logt in met DigiD op MijnDenHaag.

Incassomachtiging aanvragen in MijnDenHaag

Automatische incasso aanvragen


Geen DigiD? Vraag dan uw DigiD aan

Automatische incasso via het formulier

Incasso aanvragen

Let op!
Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om in 2 termijnen te betalen. Bij vergunninghouders die gebruikmaken van automatische incasso wordt de betaling omgezet naar 1 termijn.
Wilt u dit niet of toch liever per factuur betalen? Dan kunt u uw automatische incasso tot uiterlijk 6 weken voor de verlenging van uw vergunning intrekken.

Rekeningnummer wijzigen

Maakt u al gebruik van een automatische incasso en heeft u een nieuw bank- of gironummer? Dan kunt u uw nieuwe rekeningnummer via hetzelfde formulier aan de gemeente doorgeven. Of via MijnDenHaag. Dit kan niet telefonisch.

Betaling door bedrag overmaken

In plaats van betaling per incasso kunt u er ook voor kiezen om een factuur te ontvangen. U ontvangt dan 4 weken voordat de vergunning afloopt een brief met het verzoek het verschuldigde bedrag over te maken. Uw parkeervergunning blijft alleen geldig als u dit bedrag in 1 keer en op tijd overmaakt.

U kunt uw ontvangen factuur ook online betalen in MijnDenHaag.

U logt in met DigiD op MijnDenHaag. Heeft u nog geen DigiD? Vraag uw DigiD dan aan via www.digid.nl/aanvragen.

Ontvangen factuur online betalen in MijnDenHaag

Online betalen

Geen DigiD? Vraag dan uw DigiD aan

Vanaf 1 januari 2018 verstuurt de gemeente geen acceptgiro's meer.

Parkeervergunning te laat betaald

Heeft u uw parkeervergunning niet binnen de gestelde termijn betaald? Dan is uw vergunning niet meer geldig vanaf de datum dat de vergunning afloopt. U kunt alsnog betalen door het bedrag over te maken op IBAN-nummer NL83 BNGH 0285 1609 15 ten name van GEM Den Haag DSB Park.

Vermeld bij uw betaling het betalingskenmerk van 16 cijfers. Heeft u het betalingskenmerk niet, vermeld dan in de omschrijving naam, adres en postcode van de vergunninghouder, het soort parkeervergunning, uw KvK-nummer als u dat heeft en, indien van toepassing, uw vergunningnummer. Vermeld bij betalingen uit het buitenland ook het BIC-nummer: BIC BNGHNL2G.

Zodra de gemeente uw betaling verwerkt heeft, is uw parkeervergunning weer geldig. De uren op de bezoekersvergunning worden binnen 3 werkdagen na verwerking van de betaling opgevoerd.

Betaalgegevens schriftelijk of aan de balie wijzigen

Wijzigingen doorgeven kan ook via e-mail of brief aan de afdeling Parkeren. Komt u liever langs aan de balie? Maak een afspraak bij de gemeente Den Haag.

Afspraak maken