Parkeervergunning betalen

Wilt u de manier waarop u uw parkeervergunning betaalt of uw rekeningnummer veranderen? Of heeft u uw verlenging niet op tijd betaald? Lees hier hoe u dit regelt.

Betaling per automatische incasso

U kunt de gemeente machtigen om de kosten van uw parkeervergunning automatisch van uw bankrekening af te laten schrijven via automatische incasso. U weet dan zeker dat het bedrag bij verlenging op tijd aan de gemeente wordt betaald. Vraag de automatische incasso digitaal aan via 'Parkeervergunning wijzigen'.

Parkeervergunning

Via MijnDenHaag kunt u direct een automatische incassomachtiging aanvragen.

U logt in met DigiD op MijnDenHaag. Heeft u nog geen DigiD? Vraag uw DigiD dan aan via www.digid.nl/aanvragen.

Incassomachtiging aanvragen in MijnDenHaag

Automatische incasso aanvragen


Geen DigiD? Vraag dan uw DigiD aan

Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om in 2 termijnen te betalen. Bij vergunninghouders die gebruikmaken van automatische incasso wordt de betaling omgezet naar 1 termijn.
Wilt u dit niet of toch liever per factuur betalen? Dan kunt u uw automatische incasso tot uiterlijk 6 weken voor de verlenging van uw vergunning intrekken.

Rekeningnummer wijzigen

Maakt u al gebruik van een automatische incasso en heeft u een nieuw bank- of gironummer? Dan kunt u uw nieuwe rekeningnummer via hetzelfde formulier aan de gemeente doorgeven. Dit kan niet telefonisch.

Betaling door bedrag overmaken

In plaats van betaling per incasso kunt u er ook voor kiezen om een factuur te ontvangen. U ontvangt dan 4 weken voordat de vergunning afloopt een brief met het verzoek het verschuldigde bedrag over te maken. Uw parkeervergunning blijft alleen geldig als u dit bedrag in 1 keer en op tijd overmaakt.

U kunt uw ontvangen factuur ook online betalen in MijnDenHaag.

U logt in met DigiD op MijnDenHaag. Heeft u nog geen DigiD? Vraag uw DigiD dan aan via www.digid.nl/aanvragen.

Ontvangen factuur online betalen in MijnDenHaag

Online betalen

Geen DigiD? Vraag dan uw DigiD aan

Vanaf 1 januari 2018 verstuurt de gemeente geen acceptgiro's meer.

Parkeervergunning te laat betaald

Heeft u uw parkeervergunning niet binnen de gestelde termijn betaald? Dan is uw vergunning niet meer geldig vanaf de datum dat de vergunning afloopt. U kunt alsnog betalen door het bedrag over te maken op IBAN-nummer NL83 BNGH 0285 1609 15 ten name van GEM Den Haag DSB Park.

Vermeld bij uw betaling het betalingskenmerk van 16 cijfers. Heeft u het betalingskenmerk niet, vermeld dan in de omschrijving naam, adres en postcode van de vergunninghouder, het soort parkeervergunning, uw KvK-nummer als u dat heeft en, indien van toepassing, uw vergunningnummer. Vermeld bij betalingen uit het buitenland ook het BIC-nummer: BIC BNGHNL2G.

Zodra de gemeente uw betaling verwerkt heeft, is uw parkeervergunning weer geldig. De uren op de bezoekersvergunning worden binnen 3 werkdagen na verwerking van de betaling opgevoerd.

Betaalgegevens schriftelijk of aan de balie wijzigen

Wijzigingen doorgeven kan ook via e-mail of brief aan de afdeling Parkeren. Komt u liever langs aan de balie? Maak een afspraak bij de gemeente Den Haag.

Afspraak maken