Parkeerbon (naheffingsaanslag)

Betaalt u niet of niet genoeg bij een parkeerautomaat? Of parkeert u zonder geldige vergunning? Dan krijgt u een parkeerbon. Dit heet ook wel een naheffingsaanslag parkeerbelastingen of naheffing.

Kosten parkeerbon 2019(2020)

De boete als u niet (genoeg) betaalt bij een parkeerautomaat of zonder geldige vergunning parkeert, is € 61 (€ 64,50 in 2020). Daarbij komt het uurtarief dat op die plek geldt. Dat is € 0,10 (ongewijzigd), € 1,85 (€ 1,95), € 2,25 (€ 2,40), € 3,60 (€ 3,85) of € 4,50 (€ 4,80).

De persoon of het bedrijf op wiens naam de auto staat, krijgt binnen 7 werkdagen een naheffingsaanslag thuisgestuurd.

Weet de gemeente niet op wiens naam de auto staat? Dan wordt er een kaartje achtergelaten op het voertuig. U krijgt geen naheffingsaanslag thuisgestuurd. Heeft u een kaartje gevonden op uw auto en wilt u weten hoeveel u moet betalen? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag.

Parkeerbon betalen

Belastingzaken stuurt geen acceptgiro meer mee met de parkeerbon. Maak daarom het bedrag over naar:

IBAN-nummer NL12 BNGH 0285 1336 75 op naam van Gem Den Haag - Belastingen.

Vermeld altijd het betaalkenmerk, anders kan uw betaling niet worden verwerkt.

Parkeerbon betalen in MijnDenHaag

In MijnDenHaag kunt u direct uw parkeerbon online betalen.

U logt in met DigiD op MijnDenHaag. Heeft u nog geen DigiD? Vraag uw DigiD dan aan via www.digid.nl/aanvragen.

Parkeerbon betalen in MijnDenHaag

Parkeerbon betalen

Geen DigiD? Vraag dan uw DigiD aan

Vergunning betalen

Wilt u uw vergunning betalen? Maak het bedrag dan over naar:

IBAN-nummer NL83 BNGH 0285 1609 15 op naam van Gemeente Den Haag DSB Parkeren.

Betalen vanuit het buitenland

Vergeet als u betaalt vanuit het buitenland niet de BIC (SWIFT) code in uw overschrijving. De BIC (SWIFT) code is: BNGHNL2G (Bank Nederlandse Gemeenten).

Heeft u geen Europese betaalrekening?

Maak uw betaling dan over aan de ING Bank te Brussel onder vermelding van het IBAN van Belastingzaken en het betaalkenmerk van de aanslag. De ING zorgt er vervolgens voor dat het bedrag op de rekening wordt bijgeschreven.

Bankgegevens ING Bank te Brussel:

IBAN: BE 54301017956397

BIC (swiftcode): BBRUBEBB010

Vermeld de volgende 3 gegevens in de omschrijving van uw transactie:

  • NL 12 BNGH 028 51 33 675

  • BIC (swiftcode) BNGH NL 2G

  • Het betaalkenmerk van de aanslag die u heeft ontvangen.

Betalingsregeling aanvragen

Kunt u de parkeerbon niet binnen de gestelde tijd betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Uw parkeerbon niet betalen

Betaalt u uw parkeerbon niet? Dan kunt u een wielklem krijgen. Dit gebeurt wanneer van uw voertuig de persoonsgegevens niet kunnen worden achterhaald. Betaalt u de wielklem niet binnen 24 uur? Dan wordt de auto weggesleept.

Bezwaar maken tegen een parkeerbon

Bent u het niet eens met de parkeerbon (naheffingsaanslag)? U kunt bezwaar maken.

Lees hoe u bezwaar maakt.