Tweetalig onderwijs in Den Haag

Bekijk de informatie over en een lijst van scholen voor voortgezet onderwijs die tweetalig onderwijs aanbieden.

Bij tweetalig onderwijs wordt minimaal de helft van de vakken in het Engels (of een andere vreemde taal) gegeven. Dit betekent dat bij vakken die normaal gesproken in het Nederlands worden gegeven, zoals geschiedenis, wiskunde of andere vakken, een Engelstalige methode wordt gebruikt. Tijdens de les spreken de docent en de leerlingen alleen Engels.

Internationale samenleving

Tweetalig onderwijs richt zich niet alleen op het uitstekend beheersen van een tweede taal. Ook leren de leerlingen wat er internationaal speelt. En hoe zij moeten samenwerken en samenleven met buitenlandse personen en instellingen in Nederland en in het buitenland.

Aanbod tweetalig onderwijs in Den Haag

De gemeente vindt het belangrijk dat dit tweetalige aanbod beschikbaar is op verschillende scholen in de stad. Omdat de samenleving steeds internationaler wordt, is talenkennis en kennis van Europa en de rest van de wereld onmisbaar. Tweetalig onderwijs wordt binnen alle onderwijssoorten aangeboden (vmbo, havo en vwo). In alle schooljaren van het vwo wordt tweetalig onderwijs toegepast. In de bovenbouw bereiden de leerlingen zich voor op hun eindexamen in het Nederlands, maar waar mogelijk worden sommige lessen dan nog steeds in het Engels gegeven.

Internationaal erkend certificaat

Leerlingen die tweetalig onderwijs hebben gevolgd, hebben ook de mogelijkheid een International Baccalaureate English A2 Certificate te halen voor het vak Engels. Dit certificaat wordt internationaal erkend en geeft studenten de mogelijkheid zich in te schrijven bij Engelstalige universiteiten.

Meer informatie over het certificaat vindt u op de website Begin externe link: www.ibo.org(Externe link), einde externe link..

Internationale activiteiten

Naast het feit dat minimaal de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven, is er een ruim aanbod aan internationale activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld uitwisselingsprogramma’s zijn met scholen in het buitenland.

Haagse middelbare scholen

Bekijk de websites van de volgende Haagse middelbare scholen:

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070