Leerplicht

Kinderen hebben recht op onderwijs. Want kinderen moeten hun talenten kunnen ontwikkelen. Met een schooldiploma hebben kinderen ook meer kans op een mooie toekomst.

In de Leerplichtwet staat dat kinderen naar school moeten. De meeste kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. De leerplicht gaat in op de 1e schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden.

De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin een jongere 16 jaar is geworden. Daarna is de jongere kwalificatieplichtig tot zijn of haar 18e verjaardag. Dat betekent dat de jongere onderwijs moet blijven volgen totdat hij of zij een diploma heeft op minimaal mbo niveau 2, havo of vwo.

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel dagbesteding of arbeidsmarkt hebben afgerond.

Leerplichtambtenaar

Aan elke school is een leerplichtambtenaar verbonden. Gaat uw kind naar school in Den Haag? Bekijk wie de leerplichtambtenaar van uw school is.

Meer informatie

Heeft u vragen over leerplicht of vrijstelling van schoolinschrijving in Den Haag? Neem dan contact op met de afdeling Leerlingzaken, via telefoonnummer (070) 353 54 54. U kunt ook een e-mail sturen naar Begin link: leerlingzaken@denhaag.nl, einde link. .

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070