Netcongestie voor grootverbruikers in delen van Den Haag

In bijna heel Nederland is het elektriciteitsnet vol. Ook in delen van Den Haag is er nu netcongestie. Dit heeft netbeheerder Stedin bekend gemaakt. Volgens Stedin heeft dit gevolgen voor nieuwe en bestaande grootverbruikers. Voor kleinverbruikers zijn er vooralsnog geen gevolgen.

Stedin geeft aan dat er netcongestie is voor Scheveningen, Duindorp en een deel van het Centrum. Netcongestie wil zeggen dat de vraag naar transportcapaciteit groter is dan het elektriciteitsnet aankan. Het gevolg is dat er in deze gebieden geen nieuwe grootverbruikers (> 3x80A) aangesloten kunnen worden en bestaande grootverbruikers hun aansluiting niet kunnen uitbreiden. Dit raakt (grotere) bedrijven en instellingen die zich in het gebied willen vestigen of willen uitbreiden. Ook voor woningbouwprojecten in gestapelde bouw kunnen er gevolgen zijn.

Volgens Stedin zijn er geen gevolgen voor kleine bedrijven met een aansluiting tot en met 3x80A. Deze klanten kunnen nog steeds aansluitingen krijgen of aansluitingen verzwaren. Ook voor de delen van de stad waar geen netcongestie is, verandert er niets.

Wachtlijst

Grootverbruikers kunnen niet direct (extra) elektriciteit geleverd krijgen. Dat kan pas als er ruimte komt op het net. Bent u een grootverbruiker die een nieuwe of zwaardere aansluiting nodig heeft? Doe uw aanvraag op Begin externe link: www.mijnaansluiting.nl(Externe link), einde externe link.. U komt dan op een wachtlijst. Zo blijft Stedin zicht houden op de benodigde capaciteit. Ook projectontwikkelaars of andere partijen met (grote) nieuwbouwprojecten (gestapelde bouw) moeten contact opnemen met Stedin.

Heeft u flexibel vermogen beschikbaar?

Stedin onderzoekt of ondernemers met een zware elektriciteitsaansluiting het moment waarop zij elektriciteit gebruiken, kunnen verschuiven (congestiemanagement). Stedin roept bedrijven en instellingen in het gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden. Geldt dat voor uw organisatie? Meld dat dan aan Stedin via Begin link: FM_prognose@stedin.net, einde link. .

Webinar op 25 januari

Voor grootverbruikers in het congestiegebied is er op 25 januari 2024 een webinar. Stedin geeft dan een toelichting op de situatie, de gevolgen en de oplossingen op korte en lange termijn. Alle aangesloten partijen in het gebied krijgen hiervoor een uitnodiging.

Landelijk probleem

Netcongestie is een landelijk probleem. Den Haag was één van de laatste gebieden zonder netcongestie. De vraag naar elektriciteit is enorm toegenomen door de gascrisis, economische groei, verdichting, toename van het aantal woningen en de algehele elektrificatie. Dat hangt samen met de ambitie om snel de uitstoot van CO2 te verminderen. Om de krapte op te lossen investeren Stedin (lokale lage- en middenspanningsnetwerk) en TenneT (hoogspanningsnetwerk) flink in het elektriciteitsnet. De verwachting is dat de uitbreiding van het net uiterlijk in 2033 klaar is.

Meer informatie staat op Begin externe link: de website van Stedin(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070