Kinderopvang starten

Wilt u een kindercentrum of gastouderopvang beginnen? Lees hier waar u op moet letten.

Omgevingsplan

Heeft u een plek gevonden om een kinderopvang, gastouderopvang of gastouderbureau te beginnen? Controleer dan eerst of u dit gebouw hiervoor mag gebruiken in het omgevingsplan:

Wilt u samen met een projectinspecteur van de gemeente naar het omgevingsplan en naar de mogelijkheden kijken? Maak dan een afspraak via telefoonnummer (070) 353 43 40.

Omgevingsvergunning

Mag u volgens het omgevingsplan geen kinderopvang beginnen op de gewenste plek? Dan kunt u (of uw architect of aannemer) een Begin link: omgevingsvergunning aanvragen, einde link. .

Gebruiksmelding

Als in uw kinderopvang meer dan 10 personen van jonger dan 12 jaar zullen verblijven, dan moet u een gebruiksmelding doen. Die melding wordt ook wel een ‘melding brandveilig gebruik’ genoemd. U moet de melding minimaal 4 weken van tevoren doen. Dat kan via het Begin externe link: Omgevingsloket(Externe link), einde externe link.. De melding wordt behandeld door de Veiligheidsregio Haaglanden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Veiligheidsregio Haaglanden via (088) 886 80 00.

Speciale eisen

Voor een kinderopvang gelden speciale eisen. Kindercentra moeten bijvoorbeeld op ruime afstand van drukke wegen komen. Dit is om kinderen te beschermen tegen lawaai en luchtverontreiniging. Lees het advies van de GGD: Begin externe link: Luchtkwaliteit en gevoelige bestemmingen(Externe link), einde externe link.. Vraagt u een omgevingsvergunning voor een kinderopvang aan? Dan neemt de gemeente deze eisen mee bij de beslissing op uw aanvraag.

Wilt u weten of uw plek voldoet aan de eisen voor de gezondheid? Vraag dan advies bij GGD Haaglanden, afdeling Leefomgeving. Stuur een e-mail naar Begin link: gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl, einde link. .

Landelijk Register Kinderopvang

Kunt u gaan starten met uw kinderopvang? Dan moet u die registreren. Vul de aanvraagformulieren in via de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link.. Stuur de ingevulde formulieren via e-mail naar Begin link: IBdienstpost@denhaag.nl, einde link. .

Wilt u meer informatie over gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang? Bel dan tussen 9.00 en 11.00 uur naar (070) 353 57 77. Of stuur een e-mail naar Begin link: registerkinderopvang@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070