Gemeente wil stijging erfpacht halveren

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om het erfpachtstelsel aan te passen. Dat is gebeurd omdat het afgelopen jaar de lasten voor sommige bewoners flink stegen.

Den Haag heeft ongeveer 77.000 erfpachtcontracten. Daarin staan afspraken over de vergoeding (canon) die een vastgoedeigenaar (erfpachter) betaalt voor het gebruik van grond die van de gemeente is.

Bezuidenhout

In Bezuidenhout was er in 2023 een flinke stijging. Bewoners moesten na herberekening gemiddeld € 2.400 per jaar gaan betalen. Dat kwam door de hoge rentestand. En omdat de grond veel meer waard was geworden. Dat leidde tot veel onrust onder erfpachters.

De gemeenteraad vroeg het college toen om te onderzoeken hoe dit soort stijgingen voorkomen kunnen worden. De uitkomsten staan in het voorstel dat nu naar de gemeenteraad is gestuurd. Met de aanpassing wil het college voorkomen dat erfpachters te maken krijgen met grote schommelingen in de erfpachtcanon.

Gemiddelde rente

Het college stelt voor om de canon voortaan te baseren op de gemiddelde rente over een periode van 10 jaar. Dat scheelt veel geld. Mensen kunnen de canon aftrekken van de belasting.

Het college stelt voor deze maatregel te laten gelden voor iedereen met een nieuw uit te geven erfpachtrecht. Mensen die een eeuwigdurend erfpachtrecht hebben krijgen 1 keer de kans om over te stappen op het nieuwe systeem.

Vangnet

Het college verwacht niet dat veel mensen alsnog in de problemen komen na de aanpassing van het erfpachtstelsel. De gemeente helpt de mensen die toch in de problemen komen. Daarom stelt het college voor om erfpachters met een bruto jaarinkomen tot € 60.000 de mogelijkheid te bieden om de verplichting tot betaling van de nieuwe erfpachtcanon uit te stellen totdat zij de woning verkopen. Als mensen door verhoging van hun erfpacht in financiële problemen dreigen te komen, helpt de gemeente hen op individueel niveau.

Gemeenteraad

De commissie Ruimte bespreekt het voorstel. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit. Erfpachters die in 2023 al een aanbod voor erfpachtrecht hebben gekregen, krijgen een nieuw aanbod nadat er een besluit is genomen.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over erfpacht? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Erfpacht. Het telefoonnummer is (070) 353 52 40. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar Begin link: erfpachtbedrijf@denhaag.nl, einde link. .

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070