Overlast van een bedrijf melden

Heeft u last van geluid, stank of licht van een bedrijf? Meld dit dan aan de gemeente. De meldingen worden namens de gemeente behandeld door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Goed om te weten

U kunt niet alle overlast melden bij de ODH:

  • Voor inwoners van Scheveningen is er tijdens het strandseizoen 24 uur per dag een speciale manier om geluidsoverlast van bedrijven op het strand en strandpaviljoens te melden.
  • Heeft u geluidsoverlast tijdens een evenement? Bel dan met de politie via telefoonnummer: 0900 - 8844.
  • Heeft u overlast die komt door bouwactiviteiten? Kijk bij overlast van bouwwerkzaamheden melden.
  • Heeft u regelmatig overlast van luidruchtige mensen op een terras in uw buurt? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 - 8844.
  • Heeft u overlast van tramgeluiden? Deze overlast kunt u melden bij HTM.

Nodig bij de melding

Bij de melding heeft de ODH de volgende informatie van u nodig:

  • uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer (anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen)
  • het adres van het bedrijf dat overlast geeft
  • omschrijving van de overlast

Melden

U kunt een melding maken van overlast van een bedrijf met het meldingsformulier overlast op de website van de ODH.

Kosten

Gratis.

Hoelang duurt het?

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw melding neemt een medewerker van de Omgevingsdienst Haaglanden contact met u op. De ODH onderzoekt of het bedrijf waar uw melding over gaat aan de milieuvoorwaarden voldoet. De ODH kan pas actie ondernemen als blijkt dat een bedrijf de wettelijke regels overtreedt. Als dit moeilijk is te bewijzen, duurt het langer voordat de ODH iets kan doen.