Illegale bouw melden

Is iemand in uw omgeving illegaal aan het bouwen, verbouwen of slopen? Doe dan een melding van illegale bouw.

Nodig bij de melding

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • adres en plek van de illegale bouw
 • beschrijving van de illegale bouw, met foto’s
 • begindatum van de illegale bouw
 • verslag van uw gesprek met de mogelijke overtreder over de illegale bouw
Belangrijke informatie: Vul het formulier volledig in. Zorg voor goed beeldmateriaal (foto’s). Zo kan de gemeente de situatie goed beoordelen.

Melden

Controleer eerst of de bouwwerkzaamheden illegaal zijn. Soms is er wel een vergunning verleend, of mag het bouwwerk zonder vergunning gebouwd worden.

 • Kijk in de gemeenteberichten of er een omgevingsvergunning is aangevraagd of verleend.
 • Controleer via de digitale vergunningscheck of de bouwactiviteiten vergunningsvrij zijn.
 • Bekijk nieuwe vergunningsaanvragen via de OmgevingsAlert app. Controleer waar er in uw buurt gebouwd, verbouwd of gesloopt wordt.

Gaat het om illegale bouw? Meld dit dan eerst schriftelijk bij de eigenaar, verhuurder of VvE. Deze kan de situatie dan alsnog in orde maken. Komt u er met de eigenaar niet uit? Doe dan een melding bij de gemeente.

Illegale bouw melden

Na uw melding

 • De gemeente registreert alle meldingen. Zo ziet zij wat er in de stad aan de hand is en waar dat is.
 • De medewerkers van de gemeente kunnen niet alle meldingen controleren of oplossen. Daarom grijpen zij vooral in bij ernstige problemen en gevaarlijke situaties.
 • Voldoet het bouwwerk niet aan regelgeving? Dan kan de gemeente bijvoorbeeld de werkzaamheden stilleggen, of zelfs een pand sluiten. Als het minder dringend is, controleert de gemeente de melding op een later moment. Of u krijgt advies over wat u zelf nog kunt doen.
 • U ontvangt een bevestiging van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren.

Lees meer over de werkwijze van de Haagse Pandbrigade.

Kosten

Gratis