Schade melden door aanleg Rotterdamsebaan

Denkt u dat u schade heeft door de aanleg van de Rotterdamsebaan? Dien dan een verzoek in voor schadevergoeding.

Soorten schade

U kunt de volgende typen schade melden:

  • Materiële of letselschade die u heeft opgelopen door de aanleg van de Rotterdamsebaan.
  • Inkomstenderving of ander financieel nadeel door de aanleg van de Rotterdamsebaan. Dit heet nadeelcompensatie.
  • Schade doordat een gebouw of stuk grond minder waard wordt door de aanleg van de Rotterdamsebaan. Dit heet planschade.

Nodig bij aanvraag

U heeft voor de aanvraag de volgende gegevens en/of documenten nodig:

  • datum, locatie en omschrijving van de schade
  • beschrijving oorzaak van de schade
  • eventuele bewijsstukken, zoals foto’s, een proces-verbaal of een getuigenverklaring

Aanvragen

Vul het formulier in en voeg de benodigde bijlagen bij. U ontvangt direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

Verzoek schadevergoeding indienen

Kosten

  • Aan een verzoek indienen voor schadevergoeding voor materiële of letselschade zijn geen kosten verbonden.
  • Aan een verzoek indienen voor een tegemoetkoming planschade of nadeelcompensatie zijn geen kosten verbonden. Voor het formeel in behandeling nemen van een aanvraag
    planschade of nadeelcompensatie rekent het Schadebureau Rotterdamsebaan € 300. Vooraf krijgt u bericht over de haalbaarheid van uw verzoek. U kunt dan beslissen of u het verzoek in behandeling laat nemen of niet. Als een tegemoetkoming aan u wordt toegekend, dan ontvangt u de € 300 terug.

Hoelang duurt het?

Hoelang de afhandeling duurt, hangt af van het soort schade en van de volledigheid van de door u geleverde informatie. Deze termijn varieert van enkele weken tot meer dan een jaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten over materiële en letselschade of over planschade? Of heeft u schade maar komt dit niet door de aanleg van de Rotterdamsebaan? Kijk dan op de pagina's:

Aanleg Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan maakt Den Haag en de regio beter bereikbaar door de snelwegen (A4 en A13) en de Centrumring van Den Haag met elkaar te verbinden. Hierdoor kan het verkeer van en naar de snelwegen zich beter verdelen en blijven stad en regio aantrekkelijk om er te wonen en te werken.

Zie ook: Rotterdamsebaan