Demonstratie melden

Wilt u een demonstratie houden? Dan moet u dat melden bij de burgemeester. De burgemeester kan dan tijdig een inschatting maken welke maatregelen de gemeente en de politie moeten nemen om de veiligheid te garanderen en de manifestatie in goede banen te leiden.

Voorwaarden

Meld een demonstratie minstens 4 x 24 uur van tevoren. Weekend- en feestdagen vallen binnen de 4 x 24 uur.

Melden

Meld uw demonstratie of manifestatie digitaal.

Demonstratie melden

Regels tijdens de demonstratie

U moet zich als organisatie van een demonstratie of manifestatie aan de volgende algemene regels houden:

 • U mag geen wegen, kruispunten of splitsingen blokkeren.
 • U moet de plek waar u de demonstratie houdt schoon achterlaten.
 • Bevelen van de politie in het belang van de openbare orde of veiligheid moet u opvolgen.
 • Tijdens de route moet u op de stoep blijven. De straat moet vrij blijven voor auto's en openbaar vervoer (tenzij anders is afgesproken).
 • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen.
 • Als u geluidsversterkers zoals microfoons, luidsprekers of megafoons gebruikt, mag het geluid daarvan niet te hard staan. Dit geldt in het bijzonder op drukke locaties.
 • Als u flyers uitdeelt en mensen die op de grond gooien, moet u ze zelf opruimen.
 • U moet zorgen voor een zogenoemde ordedienst (mensen die de demonstratie ordelijk laten verlopen) van minstens 10% van het aantal deelnemers.
 • U zorgt voor een contactpersoon voor de politie, eenheid Den Haag.
 • U mag geen voorwerpen verbranden voor, tijdens of na de demonstratie.
 • U moet erop letten dat deelnemers aan de demonstratie geen alcohol bij zich dragen of gebruiken.
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen dikke stokken of vergelijkbare voorwerpen bij zich hebben. Ook niet als onderdeel van een spandoek.
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen kleding dragen die het gezicht bedekt om ongezien strafbare feiten te kunnen plegen.
 • U mag met de demonstratie niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken of oproepen tot geweld.
 • De demonstratie mag geen schade toebrengen aan derden.

Bijzondere regels voor bijzondere plekken

Bij ambassades en internationale gerechtshoven kunnen strengere regels gelden. Deze instellingen moeten altijd ongestoord toegankelijk zijn en hun functioneren mag niet in gevaar komen.

Het historische centrum van Den Haag is een relatief klein gebied met veel winkels, horeca en kantoren. Dit gebied wordt bovendien intensief gebruikt voor tentoonstellingen, markten en evenementen. Daarom zijn mogelijkheden om te demonstreren in dit gebied beperkter dan op andere locaties.

Meer informatie

Bel voor meer informatie naar 0900 - 88 44 en vraag naar de afdeling RCCB. Of stuur een e-mail aan de afdeling Conflict en Crisisbeheersing (RCCB) van politie-eenheid Den Haag via: DHG.afdelingRCCB@politie.nl.