Remigratie, afstand doen van Nederlandse nationaliteit

Gaat u terug naar uw oorspronkelijke land van herkomst en heeft u zowel de Nederlandse als een vreemde nationaliteit? Dan moet u afstand doen van de Nederlandse nationaliteit als u recht heeft op een remigratie-uitkering.

Voorwaarden

 • U hebt zowel de Nederlandse nationaliteit als een andere nationaliteit.
 • U heeft recht op een remigratie-uitkering. Krijgt u geen remigratie-uitkering? Dan hoeft u geen afstand te doen van uw Nederlandse nationaliteit.

Nodig bij de aanvraag

 • Nederlands paspoort en/of Nederlandse Identiteitskaart.
 • Brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de procedure afstand doen van de Nederlandse nationaliteit.

Kosten

Aan de procedure bij de SVB en de gemeente zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u een bedrag aan de IND voor de aanvraag van uw verblijfsvergunning.

Hoelang duurt het?

Nadat u afstand heeft gedaan van de Nederlandse nationaliteit worden uw gegevens direct aangepast in de Basisregistratie Personen (BRP). De SVB handelt uw procedure verder af.

De remigratieprocedure

 • U dient een verzoek tot remigratie in bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Vervolgens maakt u digitaal een afspraak bij Publiekszaken, afdeling Naturalisatie & Optie over het afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit.

Afspraak maken

 • U kunt hiervoor ook bellen met 14070.
 • U maakt tegelijkertijd zelf een afspraak bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om een verblijfsvergunning in Nederland aan te vragen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ind.nl.
 • Tijdens de afspraak bij Publiekszaken, afdeling Naturalisatie & Optie tekent u een verklaring van afstand van de Nederlandse nationaliteit.
 • De gemeente past uw gegevens aan in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • De SVB verzorgt de verdere remigratieprocedure.
Zie ook: Vertrek naar het buitenland (emigratie) doorgeven