Statushouders in Den Haag

Statushouders zijn vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Op deze pagina leest u wat Den Haag doet om ervoor te zorgen dat statushouders inburgeren en aan woonruimte komen.

Wat doet de gemeente?

Den Haag verwelkomt statushouders. Zij biedt ze een veilig thuis en helpt ze hun leven in Den Haag op te bouwen.

Statushouders zijn onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Om te kunnen meedoen aan de samenleving is het belangrijk dat ze woonruimte hebben en hulp krijgen bij het inburgeren.

Hulp bij vinden woonruimte

Het Rijk bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders elke gemeente woonruimte moet bieden. Grotere gemeenten krijgen meer statushouders dan kleinere gemeenten.

Den Haag wil statushouders zo snel mogelijk (binnen 12 weken) een passende woning aanbieden. Dit is eenmalig. Het betekent dat de gemeente statushouders een woning aanbiedt die past bij hun gezinsgrootte en inkomen. De gemeente probeert statushouders zoveel mogelijk te verspreiden over de stad bij het aanbieden van corporatiewoningen. Hiervoor werkt zij nauw samen met woningcorporaties, Vluchtelingenwerk en het COA.

Hulp bij inburgeren

Vanaf 1 januari 2022 helpt de gemeente statushouders bij het inburgeren. Elke statushouder krijgt een contactpersoon inburgering. Die zorgt ervoor dat het inburgeren goed verloopt. Lees meer informatie over inburgeren volgens de Wet inburgering 2021 in de Begin externe link: rapportage Implementatie Haagse Inburgering (RIS310619)(Externe link), einde externe link..

Ook statushouders die onder de Wet inburgering 2013 vallen, kunnen rekenen op hulp van de gemeente. Den Haag vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Daarom helpt de gemeente deze groep zo veel mogelijk volgens de Wet inburgering 2021. De gemeente zet zich extra in om ervoor te zorgen dat statushouders inburgeren en kunnen meedoen aan het sociale leven.

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV)

Wanneer alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) in Den Haag komen wonen, vangen maatschappelijke organisaties zoals het Begin externe link: NIDOS(Externe link), einde externe link. ze op. Vaak worden zij tot hun 18e in kleine wooneenheden opgevangen. Meestal is daar ook sociaal beheer aanwezig. Dat is een aanspreekpunt voor huishoudelijke zaken en overige vragen.

Aandacht voor psychische problemen

Een goede psychische gezondheid is belangrijk om onderdeel te worden van de samenleving (integratie) en daaraan mee te doen (participatie). Veel statushouders hebben veel veerkracht. Het is belangrijk om die te behouden en waar mogelijk te versterken. Medewerkers inburgering en maatschappelijke begeleiders zijn opgeleid om goed om te gaan met inwoners met psychische problemen. En om deze vroeg te herkennen om passende hulp in te schakelen.

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070