Monumentenzorg

In Den Haag zijn ruim 1100 rijksmonumenten en meer dan 1300 gemeentelijke monumenten.

Een monument is een gebouw of object dat cultuurhistorische waarde(n) bezit. Dat kunnen gebouwen uit de middeleeuwen zijn zoals de Sint Jacobskerk en de Ridderzaal maar ook veel jongere objecten, zoals de Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout.

Alle monumenten met de bijbehorende registerbladen zijn te vinden op http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/monumenten.

Beschermde stadsgezichten

Den Haag heeft 11 rijksbeschermde stadsgezichten en 10 gemeentelijk beschermde stadsgezichten. Hiervoor zijn beschermde bestemmingsplannen opgesteld zodat deze wijken hun oorspronkelijke uitstraling zoveel mogelijk behouden. De overheid kan delen van een stad aanwijzen als beschermd stadsgezicht.

Raadpleeg Beschermde Stadsgezichten om te zien welke gebieden zijn aangewezen als rijks- en gemeentelijke beschermd stadsgezicht.

Monument wijzigen

Woont u in een monument of bent u de eigenaar? En wilt u iets veranderen aan de binnen- of buitenkant? Kijk voor meer informatie op Monument wijzigen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u advies? Dan kunt u bij de afdeling Monumentenzorg en Welstand terecht. Mail hiervoor naar monumentenzorg@denhaag.nl of bel (070) 353 4800.

Zie ook

Gepubliceerd: 29 januari 2014Laatste wijziging: 20 april 2023