De Brinken: herinrichting Kraayenstein

De buitenruimte van de wijk Kraayenstein-De Brinken is verouderd. Er is groot onderhoud nodig. Boomwortels drukken stoeptegels omhoog, de pleintjes zijn verwaarloosd en de parkeerplekken zijn te klein. Ook het groen moet worden opgeknapt.

De gemeente heeft een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting van de wijk. Het Voorontwerp Kraayenstein (De Brinken) lag tot 6 juli 2021 ter inzage. U kon tot 6 juli 2021 uw mening geven over het plan (RIS 308660). Momenteel verwerkt de gemeente de zienswijzen waar mogelijk in het ontwerp en neemt de raad hierover een besluit. Dit gebeurt na de zomer van 2021. Het Voorontwerp wordt daarna uitgewerkt tot definitief ontwerp. Halverwege 2022 starten naar verwachting de werkzaamheden om de buitenruimte op te knappen.

Online informatiebijeenkomst

Op maandag 7 juni 2021 organiseerde de gemeente een digitale informatiebijeenkomst over het voorontwerp Kraayenstein-De Brinken. U kunt de bijeenkomst terugkijken via onderstaande knop. De bijeenkomst is terug te kijken tot 7 december 2021.

Informatiebijeenkomst terugkijken

De Brinken

De plannen voor de herinrichting van De Brinken zijn samen met de bewoners gemaakt. Zij gaven aan wat er volgens hen moet gebeuren in de wijk. Veel van die idee├źn zijn verwerkt in het Voorontwerp. De Brinken, het Molenpark, de Brink, een deel van de groene rand om de wijk en de ontmoetingsplek worden opgeknapt.
Kijk voor meer informatie op de website www.debrinkenknaptop.denhaag.nl

Impressie van De Brink
Impressie van De Brink

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

 • De inrichting van de Brink:

  • wordt verkeersveiliger door de rijbaan smaller te maken (5 meter in plaats van 7,5 meter).
  • op de ruimte die ontstaat komen parkeerplaatsen aan 1 kant van de weg.
  • tussen de parkeerplaatsen is ruimte voor extra bomen en groen.
  • er komen ondergrondse afvalcontainers (Oracs) in deze strook.
  • Alle Brinken worden ingericht als woonerf met straatstenen.
  • Hier geldt een maximum snelheid van 15 km per uur.
  • Waar mogelijk komen er nieuwe en andere soorten bomen. Dat zorgt voor meer kleur.
  • Parkeren mag alleen in de daarvoor aangewezen parkeervakken.
  • Er is veel groen rond de parkeervakken.
  • De wandelpaden worden opgeknapt.
  • Op de pleintjes komen speelplekken voor kinderen.
 • De inrichting van het plein voor het wijkcentrum de Wiekslag is erg versteend en verouderd. Dat verandert door:

  • vaste plantenvakken voor bomen, in de vorm van een driehoek
  • zitranden op de plantenvakken
  • in het midden van het plein ruimte vrij te maken voor kleine buitenevenementen.
  Impressie van het Molenwiekplein
  Impressie van het Molenwiekplein
 • Het speelpleintje tussen Zuiderbrink en Noorderbrink gaat er anders uitzien:

  • er komen nieuwe speeltoestellen van hout (voor kinderen van 0-12 jaar)
  • de bestaande zitranden aan de buitenkant van het plein verdwijnen
  • er komen hellingbanen naar het verdiepte gedeelte van het plein
  • bestaande bomen worden in een groenvak geplant.
 • Het Molenpark wordt weer aantrekkelijk en sociaal veilig gemaakt. Dat gebeurt door:

  • struiken en bomen uit het plantsoen te halen. Daardoor wordt het water weer zichtbaar en bereikbaar. De aanlegsteigers kunnen zo ook weer gebruikt worden.
  • het pad door het park te verharden met klinkers. Daardoor is het makkelijker om eroverheen te lopen.
  • een fitnesshoek met verschillende fitnesstoestellen in te richten en een pannaveld aan te leggen.
  Impressie Molenpark
  Impressie Molenpark
 • De ontmoetingsplek aan het water aan het Brinkpad wordt opgeknapt en beter toegankelijk gemaakt:

  • de treden verdwijnen. Er komt een hellingbaan.
  • de verharding wordt hersteld
  • er komt nieuw groen
  • wildgroei langs de oevers verdwijnt.

Ondergrondse restafvalcontainers

In heel Kraayenstein komen ondergrondse restafvalcontainers (Oracs) voor huishoudelijk afval. Voor De Brinken komen deze Oracs langs de Brink. Er komt een ontwerp plaatsingsplan waarin staat waar deze containers komen. De gemeente verwacht dat het definitief plaatsingsplan na de zomer van 2021 klaar is. Bewoners kunnen dan aan de gemeente laten weten wat zij van de plekken vinden.

Planning

De  werkzaamheden beginnen naar verwachting halverwege 2022 en duren 1 jaar. Bewoners krijgen hierover nog bericht.

Contact

Voor vragen en informatie over de werkzaamheden kunt u een e-mail sturen naar het Projectteam Kraayenstein via debrinkenknaptop@denhaag.nl

Zie ook Steurendaal en Karperdaal: herinrichting Kraayenstein

Gepubliceerd: 25 mei 2021Laatste wijziging: 16 september 2021