Geluidsoverlast

Er zijn verschillende soorten geluidsoverlast. Lees wat u kunt doen als u een klacht heeft over geluidsoverlast.

De Wet Milieubeheer is bedoeld om geluidsoverlast voor inwoners te beperken. Deze wet bepaalt de hoeveelheid geluid dat een bedrijf mag maken.

Geluidsoverlast bedrijven

Heeft u geluidsoverlast of andere overlast van een bedrijf? Dit kunt u melden bij de Omgevingsdienst Haaglanden (de ODH). Kijk voor meer informatie bij Overlast bedrijf melden.

Geluidsoverlast Scheveningen

Bent u inwoner van Scheveningen en heeft u last van geluidsoverlast van bedrijven op het strand en strandpaviljoens? Dan kunt u dit tijdens het strandseizoen tussen 1 april en 1 oktober 24 uur per dag melden. Bel de Muziekregeling Scheveningen (MRS) Klachtentelefoon, telefoonnummer 0888-333 555. Hier kunt u vragen om een geluidsmeting in of bij uw woning.

Geluidsoverlast van evenement

U kunt voor vragen of klachten over geluid bij publieksevenementen contact opnemen met het geluidloket. Stuur een e-mail naar geluidloket@denhaag.nl. Bij geluidsoverlast tijdens evenementen kunt u (ook buiten kantooruren) contact opnemen met het geluidloket via (070) 218 72 09. Voor andere zaken op het gebied van de openbare orde kunt u bellen met de politie, telefoonnummer: 0900-8844.

Last van vliegtuiglawaai

Overlast door vliegtuigen en bouwactiviteiten vallen niet onder de Wet Milieubeheer. Oorzaken van vliegtuiglawaai kunt u navragen bij de Luchtverkeersleiding Nederland.

Overlast van bouwwerkzaamheden of illegale bouw

Heeft u geluidsoverlast van bouwwerkzaamheden? Dan kunt u dit melden bij Overlast bouwwerkzaamheden melden. Voert iemand in uw omgeving illegale bouwwerkzaamheden uit dan kunt u dit melden bij Illegale bouw melden.

Andere geluidsoverlast

Heeft u last van geluid, stank of licht van een bedrijf? Meld dit dan aan de gemeente. Kijk voor meer informatie op Overlast van een bedrijf melden.

Voor bijvoorbeeld muziekoverlast van uw buren of geluidsoverlast uit de openbare ruimte van terrasbezoekers, belt u de politie Haaglanden via 0900-88 44. Op de website van de politie kunt u dit ook melden. Heeft u aanhoudend geluidsoverlast van uw buren, dan kunt u dit melden via de pagina Woonoverlast melden

Zie ook

Gepubliceerd: 2 november 2022Laatste wijziging: 24 mei 2023