Den Haag - Binckhorst als pilotgebied nieuwe Omgevingswet

Binckhorst als pilotgebied nieuwe Omgevingswet

Het omgevingsplan Binckhorst is 1 van de pilots in Nederland waarbinnen de toekomstige regelgeving van de Omgevingswet al toegepast mag worden. Het gaat hier formeel dan ook om een bestemmingsplan dat meer mogelijkheden biedt dan nu. De nieuwe wet gaat ervoor zorgen dat het makkelijker wordt voor initiatiefnemers om bijvoorbeeld woningbouwprojecten te ontwikkelen.

In het Omgevingsplan staat hoe dat kan. Met deze pilot kan de gemeente experimenteren met de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt (verbrede reikwijdte op basis van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet). Op verschillende onderdelen is daarom gebruikgemaakt van innovatieve instrumenten waarmee meer flexibiliteit kan worden geboden dan een traditioneel bestemmingsplan.

Het omgevingsplan: samen maken we de nieuwe Binckhorst (video op het YouTube-kanaal van de gemeente)

Meer flexibiliteit en ruimte voor initiatieven

De Binckhorst is een zeer divers gebied vlakbij het centrum van de stad. Tot voor kort was het vooral een gebied met industrie, bedrijven en kantoren. De Binckhorst is nu aan het veranderen naar een ander soort gebied. Zo zijn diverse bijzondere voormalige industriƫle gebouwen en gebieden omgevormd tot plekken voor start-ups en creatieve broedplaatsen.

De ambitie van de gemeente is dat de Binckhorst uiteindelijk transformeert in een gemengd woon- en werkgebied. Het nieuwe ontwerp-omgevingsplan ondersteunt deze transformatie. Het biedt meer flexibiliteit en ruimte voor bedrijven, ontwikkelaars en toekomstige bewoners om initiatieven te bedenken en kansen te pakken. Tegelijkertijd staat in het omgevingsplan dat de bestaande rechten van alle bestaande activiteiten in het gebied worden beschermd. Dit is 1 van de uitgangspunten van het omgevingsplan.

Omgevingsplan Binckhorst in werking

Op donderdag 7 maart 2019 is het omgevingsplan Binckhorst in werking getreden. Enkele belanghebbenden hebben beroep ingesteld bij de Raad van State. Hierdoor is het omgevingsplan nog niet onherroepelijk.

Het vaststellingsbesluit, het omgevingsplan Binckhorst, het OmgevingsEffectRapport (OER) en alle bijlagen vindt u op Binckhorst - Inwerkingtreding - Omgevingsplan.

Zie ook: Vaststelling omgevingsplan Binckhorst (RIS 299317)

Contact

Meer informatie

Crisis- en herstelwet (video op het YouTube-kanaal van de gemeente)
Mark Rutte op bezoek in de Binckhorst (video op het YouTube-kanaal van de gemeente)
Zie ook: www.denhaag.nl/binckhorst

Gepubliceerd: 23 augustus 2018Laatste wijziging: 13 maart 2019