Den Haag - Binckhorst als pilotgebied nieuwe Omgevingswet

Binckhorst als pilotgebied nieuwe Omgevingswet

Het omgevingsplan Binckhorst is 1 van de pilots in Nederland waarbinnen de toekomstige regelgeving van de Omgevingswet al toegepast mag worden. Het gaat hier formeel dan ook om een bestemmingsplan dat meer mogelijkheden biedt dan nu. De nieuwe wet gaat ervoor zorgen dat het makkelijker wordt voor initiatiefnemers om bijvoorbeeld woningbouwprojecten te ontwikkelen.

In het Omgevingsplan staat hoe dat kan. Met deze pilot kan de gemeente experimenteren met de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt (verbrede reikwijdte op basis van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet). Op verschillende onderdelen is daarom gebruikgemaakt van innovatieve instrumenten waarmee meer flexibiliteit kan worden geboden dan een traditioneel bestemmingsplan.

Het omgevingsplan: samen maken we de nieuwe Binckhorst (video op het YouTube-kanaal van de gemeente)

Meer flexibiliteit en ruimte voor initiatieven

De Binckhorst is een zeer divers gebied vlakbij het centrum van de stad. Tot voor kort was het vooral een gebied met industrie, bedrijven en kantoren. De Binckhorst is nu aan het transformeren, aan het veranderen naar een ander soort gebied. Zo zijn diverse bijzondere voormalige industri├źle gebouwen en gebieden omgevormd tot plekken voor start-ups en creatieve broedplaatsen. De ambitie van de gemeente is dat de Binckhorst uiteindelijk transformeert in een gemengd woon- en werkgebied. Het nieuwe ontwerp-omgevingsplan ondersteunt deze transformatie. Het biedt meer flexibiliteit en ruimte voor bedrijven, ontwikkelaars en toekomstige bewoners om initiatieven te bedenken en kansen te pakken. Tegelijkertijd staat in het omgevingsplan dat de bestaande rechten van alle bestaande activiteiten in het gebied worden beschermd. Dit is 1 van de uitgangspunten van het omgevingsplan.

Ontwerp-omgevingsplan klaar voor vaststelling

Het ontwerp-omgevingsplan Binckhorst heeft ter inzage gelegen van 21 september tot en met 1 november 2017. Op dinsdag 26 september 2017 heeft de gemeente voor dit omgevingsplan een inloopbijeenkomst gehouden voor vele belanghebbende bedrijven, bewoners en andere geïnteresseerden. Zij hebben hier hun vragen kunnen stellen aan medewerkers van de gemeente. Inmiddels heeft het college gereageerd op alle zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerp-omgevingsplan. De reactie van het college op de zienswijzen is terug te vinden in de Nota Zienswijzen ontwerp-omgevingsplan Binckhorst, die als bijlage bij het raadsvoorstel is gevoegd. Naar verwachting neemt de gemeenteraad na de zomer van 2018 een besluit over de vaststelling van het omgevingsplan. Lees voor meer informatie de bestuurlijke stukken van de Vergadering Algemene Raadscommissie 24-05-2018.

Contact

Crisis- en herstelwet (video op het YouTube-kanaal van de gemeente)
Mark Rutte op bezoek in de Binckhorst (video op het YouTube-kanaal van de gemeente)
Zie ook: www.denhaag.nl/binckhorst

Gepubliceerd: 23 augustus 2018Laatste wijziging: 12 september 2018