Bestemmingsplannen

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een plankaart
  • regels
  • een toelichting

Door de plankaart en de regels is vastgelegd waarvoor gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. En wat er op een locatie gebouwd mag worden. In de toelichting wordt uitgelegd waarom. Bij bestemmingsplannen horen verschillende bestuurlijke documenten, zoals het wijzigingsplan, een uitwerkingsplan en het voorbereidingsbesluit.

Wijzigingsplan of uitwerkingsplan

Een wijzigingsplan wijzigt een deel van het bestemmingsplan. In een uitwerkingsplan wordt een deel van het bestemmingsplan uitgewerkt. Wijzigen of uitwerken kan alleen als in het bestemmingsplan de rechtspraak is opgenomen om het plan uit te werken.

Voorbereidingsbesluit

In een voorbereidingsbesluit verklaart de gemeenteraad dat voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Na het voorbereidingsbesluit mogen er in het gebied geen bouwvergunningen meer worden afgegeven. Het voorbereidingsbesluit geldt tot 1 jaar na publicatie van het besluit.

Bestemmingsplannen inzien

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de plannen inzien. Zoek daarvoor op gemeente ’s-Gravenhage of maak gebruik van de kaart.

U kunt ook langsgaan bij het Den Haag Informatiecentrum om een bestemmingsplan te bekijken. Of maak een afspraak met een projectinspecteur via telefoon 14070.

Let op, de volgende plannen vindt u niet op ruimtelijkeplannen.nl:

Bestemmingsplan kopen

U kunt een compleet bestemmingsplan, bijvoorbeeld van een buurt of wijk kopen bij de gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden. Hoeveel u betaalt, is afhankelijk van het aantal pagina's van de papieren versie van het bestemmingsplan en het aantal kaarten. Stuur een e-mail naar bestemmingsplannen@denhaag.nl en geef aan welk bestemmingsplan u wilt kopen.

Wat is een bestemmingsplan (YouTube-kanaal van de gemeente)
Zie ook: Omgevingsvergunningen

Gepubliceerd: 12 augustus 2020Laatste wijziging: 24 mei 2023