Bovenaanzicht stad Den Haag

Den Haag leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar houden

Den Haag groeit. Het verkeer wordt daardoor drukker en er is steeds minder ruimte in de stad. De gemeente wil dat Den Haag ook in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar is. Daarom is het belangrijk om anders te gaan kijken naar en om te gaan met mobiliteit. Dit noemt de gemeente de Haagse mobiliteitstransitie.

De gemeente wil:

  • manieren van vervoer die zuinig met de ruimte omgaan.
  • innovatieve mobiliteitsoplossingen. Bijvoorbeeld door in te zetten op het delen van fietsen, auto’s en scooters, zodat het niet langer nodig is om zelf een vervoersmiddel te hebben. En door mobiliteitsdiensten en manieren van vervoer (digitaal) beter op elkaar aan te laten sluiten, waardoor mensen meer mogelijkheden krijgen om zich te verplaatsen.
  • ander reisgedrag.

Ander reisgedrag

Voor korte afstanden pakken veel inwoners nu nog de auto. Terwijl het openbaar vervoer of de fiets hier net zo goed voor te gebruiken is. De auto blijft een rol spelen in de stad, maar het is wel de bedoeling dat die in de toekomst een minder grote rol heeft in de openbare ruimte. De gemeente wil inwoners verleiden om op een andere manier te reizen. Dat kan bijvoorbeeld door goed OV te bieden in combinatie met (elektrische) deelauto’s, -scooters en -(bak)fietsen.

Veilig, efficiënt, op maat, schoon, betaalbaar en verbonden met de regio

In het voorjaar van 2019 presenteerde de gemeente de Mobiliteitstransitiebrief. Dit is een vervolg op de Haagse Mobiliteitsagenda en de Haagse Nota Mobiliteit.

In de Mobiliteitstransitiebrief heeft het college 6 uitgangspunten geformuleerd waaraan de mobiliteit in 2040 moet voldoen. In 2040 is mobiliteit:

  1. Veilig: met de ambitie van 0 verkeersslachtoffers per jaar
  2. Efficiënt: in gebruik van ruimte en infrastructuur
  3. Schoon: zodat het voldoet aan milieu- en klimaatambities
  4. Op maat: waardoor iedereen zijn of haar bestemming kan bereiken
  5. Betaalbaar: betaalbare mobiliteitsoplossingen voor zowel reiziger als overheid
  6. Verbonden: met de regio en andere metropoolregio’s in binnen- en buitenland
Bekijk de video over de Haagse mobiliteitstransitie (Youtube-kanaal van de gemeente)

Stadsgesprekken en aanpak mobiliteit

De gemeente is in gesprek met experts, ondernemers, bewoners, organisaties en de regio. Hoe zorgt de stad, nu en in de toekomst, voor mobiliteit die veilig, efficiënt, schoon, op maat, betaalbaar en verbonden is? Wat past bij uw stadsdeel? De uitkomsten van de gesprekken worden opgenomen in een agenda Haagse Mobiliteitstransitie. Die is begin 2020 klaar.

Zie ook

Brochure Haagse Mobiliteitsagenda (PDF, 617,9 kB)

Gepubliceerd: 2 november 2019Laatste wijziging: 16 januari 2020