Bovenaanzicht stad Den Haag

Den Haag leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar houden

Den Haag groeit. Het verkeer wordt daardoor drukker en er is steeds minder ruimte in de stad. De gemeente wil dat Den Haag ook in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar is. Daarom is het belangrijk om anders te gaan kijken naar en om te gaan met mobiliteit. Dit noemt de gemeente de Haagse mobiliteitstransitie.

De gemeente wil:

  • manieren van vervoer die zuinig met de ruimte omgaan.
  • innovatieve mobiliteitsoplossingen. Bijvoorbeeld door in te zetten op het delen van fietsen, auto’s en scooters, zodat het niet langer nodig is om zelf een vervoersmiddel te hebben. En door mobiliteitsdiensten en manieren van vervoer (digitaal) beter op elkaar aan te laten sluiten, waardoor mensen meer mogelijkheden krijgen om zich te verplaatsen.
  • ander reisgedrag.

Ander reisgedrag

Voor korte afstanden pakken veel inwoners nu nog de auto. Terwijl het openbaar vervoer of de fiets hier net zo goed voor te gebruiken is. De auto blijft een rol spelen in de stad, maar het is wel de bedoeling dat die in de toekomst een minder grote rol heeft in de openbare ruimte. De gemeente wil inwoners verleiden om op een andere manier te reizen. Dat kan bijvoorbeeld door goed OV te bieden in combinatie met (elektrische) deelauto’s, -scooters en -(bak)fietsen.

Veilig, efficiënt, op maat, schoon, betaalbaar en verbonden met de regio

In het voorjaar van 2019 presenteerde de gemeente de Mobiliteitstransitiebrief. Dit is een vervolg op de Haagse Mobiliteitsagenda en de Haagse Nota Mobiliteit.

In de Mobiliteitstransitiebrief heeft het college 6 uitgangspunten geformuleerd waaraan de mobiliteit in 2040 moet voldoen. In 2040 is mobiliteit:

  1. Veilig: met de ambitie van 0 verkeersslachtoffers per jaar
  2. Efficiënt: in gebruik van ruimte en infrastructuur
  3. Schoon: zodat het voldoet aan milieu- en klimaatambities
  4. Op maat: waardoor iedereen zijn of haar bestemming kan bereiken
  5. Betaalbaar: betaalbare mobiliteitsoplossingen voor zowel reiziger als overheid
  6. Verbonden: met de regio en andere metropoolregio’s in binnen- en buitenland
Bekijk de video (Youtube-kanaal van de gemeente) over de Haagse mobiliteitstransitie

Stadsgesprekken en aanpak mobiliteit

Er zijn ruim 1000 gesprekken gevoerd met bewoners, experts en ondernemers in alle buurten van Den Haag. Tijdens het Mobiliteitsfestival op 11 februari 2020 werden de eerste uitkomsten van deze gesprekken gepresenteerd. De gesprekken vormen de basis voor de strategie mobiliteitstransitie die begin 2021 verschijnt.

Deelnemers vinden verkeersveiligheid het belangrijkst. De voetganger en fietser moeten meer ruimte krijgen. Daarnaast wordt goed en betaalbaar openbaar vervoer in alle wijken genoemd. Minder bekend is het gebruik van deelauto's, maar daar is zeker interesse voor. Duidelijk is dat er niet 1 groot plan voor de hele stad moet komen. Iedere wijk heeft zijn eigen problemen en opvattingen en dus zijn er ook verschillende oplossingen nodig. De toekomst van de mobiliteit in Den Haag zal daarom bestaan uit bestaand beleid en maatwerk op buurtniveau.

Bekijk de video (YouTubekanaal van de gemeente) over de uitkomsten van het participatietraject Mobiliteitstransitie

Zie ook

Brochure Haagse Mobiliteitsagenda (PDF, 322,8 kB)

Gepubliceerd: 2 november 2019Laatste wijziging: 23 december 2020