Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

In Centrum-Noord rijdt normaal veel doorgaand autoverkeer. Dat zorgt voor problemen met drukte en de luchtkwaliteit. Bewoners, ondernemers en belangenorganisaties willen daar verbetering in brengen. Ze hebben een advies opgesteld voor betere leefbaarheid in het gebied.Het college heeft dit advies overgenomen.

In het advies is gekeken naar:

 • een vermindering van (doorgaand) autoverkeer op 3 drukke routes:

  • Elandstraat, Hogewal, Scheveningseveer, Mauritskade en Dr. Kuyperstraat
  • Laan van Meerdervoort en Javastraat
  • Groot Hertoginnelaan, Carnegielaan, Burgemeester Patijnlaan en Laan Copes van Cattenburch
 • een rustiger verkeersbeeld met meer groen, veilige en betere fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere luchtkwaliteit
 • goede bereikbaarheid van het gebied, ook met de auto.
Kaart van de routes in Centrum-Noord
Bekijk de video (YouTube-kanaal van de gemeente) Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

Belangrijkste maatregelen

De belangrijkste maatregelen zijn bedoeld om doorgaand autoverkeer buitenom te leiden via de Teldersweg, Koningskade en Raamweg of via de Vaillantlaan en Neherkade richting Rotterdamsebaan. Op de route Koningskade en Raamweg worden de verkeerslichten zo afgesteld dat het autoverkeer hier beter doorrijdt. Ook vanaf de westzijde van het gebied worden maatregelen voorgesteld om doorgaand verkeer te verminderen.

Proef met eenrichtingsverkeer

Er komt een proef van maximaal een half jaar met eenrichtingsverkeer. Dit is op de route Scheveningseveer en Mauritskade bij het gedeelte tussen het Noordeinde en de Parkstraat. Een mogelijkheid is om ook een linksafverbod vanuit de Pieterstraat richting de Torenstraat in te stellen. Een alternatief is het omdraaien van de rijrichting in het noordelijke deel van de Prinsestraat.

Inrijverboden tijdens ochtendspits

Op de 2 andere routes (Laan van Meerdervoort – Javastraat en Groot Hertoginnelaan – Laan Copes) komen inrijverboden tijdens de ochtendspits. Deze routes krijgen verder minder lang groen licht richting de Koningskade en Raamweg (en andersom). Het is dan minder aantrekkelijk voor doorgaand autoverkeer om deze wegen te nemen. Aan het begin van deze routes komen informatiepanelen met de reistijd in minuten. Zo wordt doorgaand autoverkeer richting de Teldersweg, Koningskade en Raamweg geleid.

Verbeteren leefbaarheid en verkeersveiligheid

Het voorstel is om 1 rijbaan in het brede deel van de Javastraat (tussen de Alexanderstraat en het Nassauplein) te vervangen door bomen en groen. Ook kan er groen komen op de Burg. Patijnlaan. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Op (lange) termijn wordt het hele gebied een 30km/u-zone. Dit gaat straat voor straat. Als er in een bepaalde straat werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt op dat moment bekeken of de straat een 30 km straat kan worden. Het gebied krijgt betere fietsroutes en oversteekplaatsen. Zo kan er bijvoorbeeld een fietspad komen op een gedeelte van de Mauritskade.

Aanpak: op proef en monitoren

Alleen samen zorgen de maatregelen voor effect. Het is ook belangrijk bepaalde maatregelen eerst uit te voeren. Bijvoorbeeld de verkeerslichten op de Koningskade-Raamweg. Werkt een maatregel niet? Of is die in het nadeel van bewoners of ondernemers? Dan moet deze aangepast kunnen worden.

Mobiliteitstransitie en corona

Mochten de ontwikkelingen daarom vragen, dan biedt het maatregelenpakket ruimte om te worden aangepast. Vanwege de coronacrisis lopen mensen nu meer en gebruiken ze vaker de fiets. Maar het autoverkeer trekt langzaam ook weer aan. Veel Hagenaars pakken voor korte afstanden de auto, terwijl er veel betere alternatieven zijn. De gemeente wil inwoners en bezoekers verleiden op een andere manier te reizen. Zoals met het openbaar vervoer, elektrische deelauto’s en de fiets. Dat is nodig om Den Haag leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden.

Resultaat

Door de maatregelen kan het doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord met 15% per etmaal afnemen. In de ochtendspits is het drukker, maar neemt het verkeer naar verwachting af met 25%.

Hoe gaat het verder met het advies?

In het najaar van 2020 hebben de betrokken organisaties van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden het advies aangeboden aan de wethouder. Begin 2021 heeft het college het advies in zijn geheel overgenomen. Als de gemeenteraad het advies overneemt, wordt er een uitvoeringsplan voor alle projecten opgesteld. Per uitvoeringsproject geldt de normale inspraakprocedure.

Co-productie

Een speciale werkgroep met daarin vertegenwoordigers uit verschillende bewoners-, ondernemers- en belangenorganisaties heeft sinds 2018 aan het advies gewerkt. Ondersteund door een onafhankelijke expert verkeer en mobiliteit. Samen hebben de organisaties onderzoek gedaan en voorstellen uitgewerkt. Daarbij is steeds goed gekeken naar de effecten van maatregelen voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

In de werkgroep en klankbordgroep zitten de volgende belangenorganisaties en overheidsorganisaties:

 • Stichting Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
 • Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier
 • De Groene Eland
 • Ondernemersorganisatie Bankastraat/AWOC
 • BIZ Zeeheldenkwartier
 • Vereniging Bewonersorganisatie
 • Buurtschap Centrum 2005
 • BIZ Buurtschap Centrum 2005
 • Stichting Wijkorganisatie Kortenbos
 • BIZ Hofkwartier
 • Bewonersvereniging Hofkwartier
 • Ondernemersvereniging Willemspark
 • BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde
 • Bewonersorganisatie Duinoord
 • Stichting Wijkoverleg Zorgvliet
 • Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF)
 • Stichting Binnenstad
 • Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN)
 • Brandweer
 • Fietsersbond
 • Gemeente Den Haag
 • HTM
 • Metropoolregio Den Haag-Rotterdam
 • Politie
 • Reizigersvereniging Rover
 • Vereniging Vrienden van Den Haag
 • Stichting Voorall

  Hiernaast zijn er verschillende belangenorganisaties die geïnformeerd worden.

  Meer informatie

  Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw belangenorganisatie in Centrum-Noord. Ook kunt u uw vraag stellen via centrum-noord@denhaag.nl.

  Gepubliceerd: 18 mei 2020Laatste wijziging: 20 juni 2022