Bewonersinitiatieven veiligheid

Veel bewoners zetten zich in voor de veiligheid van hun eigen wijk. Bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij een bewonersinitiatief veiligheid. Deze initiatieven zijn belangrijk voor een veilige en leefbare stad.

In de stad zijn ongeveer 500 Haagse vrijwilligers actief in zogenoemde bewonersinitiatieven veiligheid. Zij hebben bijvoorbeeld samen met andere vrijwilligers een buurt- of nachtpreventieteam of buurtinterventieteam gevormd. Of ze zijn actief als straatvertegenwoordiger.

Locaties buurtinitiatieven veiligheid in Den Haag op Kaart
Locaties buurtinitiatieven veiligheid in Den Haag op Kaart

Surveilleren in de wijk

Vanuit de bewonersinitiatieven veiligheid surveilleren de bewoners in hun buurt. Zo helpen zij mee aan een betrokken, veilige en nette buurt. Met de wijkagent hebben zij afspraken gemaakt op wat voor zaken wordt gelet, over het tijdstip van surveilleren en hoe de terugkoppeling plaatsvindt. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd in een convenant.

Word vrijwilliger

Helpt u mee om de veiligheid in uw straat of buurt te behouden of verbeteren? De bewonersorganisaties en het stadsdeelkantoor in uw buurt kunnen u meer informatie geven over de initiatieven bij u in de buurt.

Wilt u een eigen initiatief starten? Het stadsdeel en de wijkagent kijken eerst of hiervoor behoefte en draagvlak is in uw wijk. Als dat zo is kunt u een initiatief opstarten. Daarvoor gelden wel bepaalde spelregels. Bijvoorbeeld hoe vaak u moet surveilleren of uit hoeveel leden uw team bestaat. Bewonersinitiatieven veiligheid die aan alle spelregels voldoen, kunnen subsidie aanvragen voor hun initiatief.

Voor hulp bij het starten van een initiatief, neem contact op met PEP Den Haag.

Brochure Bewoners Veiligheid (PDF, 1,2 MB)

Gepubliceerd: 12 maart 2015Laatste wijziging: 3 augustus 2023