Voortijdig schoolverlaten

Jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die zonder startkwalificatie stoppen met school worden voortijdig schoolverlaters genoemd. Dat zij al een tijd niet meer naar school gaan, komt bijvoorbeeld omdat ze school niet meer zien zitten, de opleiding niet bij hen past of om een andere reden. De gemeente helpt hen om toch een diploma te halen.

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Het is belangrijk om minimaal een startkwalificatie te halen. Met zo'n diploma maken jongeren meer kans op een leuke baan. Of een baan waarin zij zich kunnen ontwikkelen voor de toekomst.

Ondersteuning om weer te starten met onderwijs

De afdeling Leerlingzaken van de gemeente helpt voortijdig schoolverlaters om weer te starten met onderwijs. Dit kan fulltime onderwijs zijn of een combinatie van leren en werken.

Maatregelen om uitval te voorkomen

De gemeente neemt maatregelen om te zorgen dat zo min mogelijk jongeren uitvallen van school. Kijk voor meer informatie over deze maatregelen, op de website www.vsvnee.nl. Daar staan ook de meldprotocollen voor het melden van verzuim en schooluitval.

Casemanagers

De afdeling Leerlingzaken heeft voor de meeste scholen een vaste casemanager. Welke casemanager verbonden is aan welke school staat op leerlingzaken.denhaag.nl.

Loop binnen bij het Servicepunt Arbeid

De casemanagers zijn ook actief in verschillende wijken, onder andere in de Servicepunten Arbeid. Jongeren kunnen hier elke werkdag van 13.00 tot 16.00 uur binnenlopen. Ze kunnen ook e-mailen voor een afspraak. De contactgegevens staan op de pagina Servicepunt Arbeid voor jongeren.

Gepubliceerd: 5 oktober 2018Laatste wijziging: 17 december 2018