Typen bomen in de stad

Den Haag heeft 5 typen bomen. De gemeente heeft ze ingedeeld naar de plek waar ze staan. Deze plek heeft invloed op de naam, het beheer van de boom en de regels die er gelden. Regels als het kappen of terugplanten van bomen.

De bomen in Den Haag kunt u ongeveer zo indelen:

 • stadsbomen
 • bosplantsoenbomen
 • bosbomen
 • particuliere bomen en overige gemeentebomen
 • monumentale bomen

  Stadsbomen

  • In Den Haag staan ongeveer 121.000 stadsbomen.
  • Stadsbomen zijn bomen van de gemeente, die ‘los’ van elkaar staan. U vindt ze langs straten, wegen en kades, in plantsoenen en parken en op sportterreinen.
  • De gemeente kijkt ieder jaar of de bomen nog veilig zijn. Dit omdat mensen er elk dag onderdoor wandelen, fietsen of parkeren.
  • Moet een stadsboom gekapt worden? Omdat hij niet meer veilig is of vanwege werk aan de weg? Dan vervangt de gemeente de boom altijd voor een nieuwe boom.
  • Voor de kap van stadsbomen moet de gemeente een kapvergunning aanvragen.
  • Wilt u alle stadsbomen bekijken? U kunt ze terugvinden in de Haagse Bomen App.
  Stadsbomen in wijkpark Transvaal
  Stadsbomen in wijkpark Transvaal

  Bosplantsoenbomen

  • Naast stadsbomen zijn er ook duizenden bomen, die in smalle bosachtige stroken staan. Dat wordt ook wel bosplantsoen genoemd.
  • In een bosplantsoen staan bomen en struiken van verschillende soorten en leeftijden door elkaar. De gemeente wil die mix graag houden. Soms moeten in zo’n bosstrook een paar bomen worden gekapt. De rest van de bomen krijgt dan meer groeiruimte. Dit heet dunnen.
  • Bosplantsoenbomen staan in woonwijken en vaak langs wegen en fietspaden. De gemeente controleert de bomen daarom elk jaar op veiligheid.
  • Voor het dunnen of kappen in het bosplantsoen is een kapvergunning nodig.
  • De gemeente hoeft bij het dunnen in het bosplantsoen geen bomen terug te planten. De andere bomen hebben deze ruimte nodig om te kunnen groeien.
  • Als een boom gekapt wordt, dan moet de gemeente soms een boom terugplanten. Of een boom teruggeplant wordt, hangt af van de groeiruimte die een nieuwe boom krijgt. Staan er teveel bomen in de buurt? Dan heeft het planten van een jonge boom geen zin. Deze zal van de andere bomen namelijk geen zonlicht krijgen om te groeien. De ‘buurbomen’ maken net als bij dunning meteen gebruik van de extra groeiruimte.

  Bosbomen

  • In de Haagse bossen staan ook duizenden bomen.
  • In het bos staan bomen en struiken van verschillende soorten en leeftijden door elkaar heen. De gemeente wil die mix graag houden. Bij het beheer komt het dunnen van bosbomen het vaakst voor.
  • De gemeente kijkt elke 3 jaar of bosbomen nog veilig zijn. Ze doet dit bij de bomen naast de paden en de randen van het bos.
  • Voor het dunnen en kappen van dode en gevaarlijke bomen in bosgebieden is geen kapvergunning nodig.

  Particuliere bomen en overige gemeentebomen

  • U vindt ook heel veel bomen op andere plekken in de stad. Zoals op schoolpleinen, begraafplaatsen, bouwterreinen, volkstuinen of particuliere tuinen. Of in bosgebieden, zoals het Haagse Bos, Zorgvliet en Ockenburg. Deze terreinen hebben een eigen eigenaar of beheerder.
  • De beheerder of eigenaar van het terrein zorgt voor het onderhoud en de veiligheid van de bomen.
  • Voor het kappen van bomen op deze terreinen en in deze tuinen gelden dezelfde regels als bij stadsbomen, bosplantsoenbomen en bosbomen.

  Monumentale bomen

  • Er staan in Den Haag bijna 1.300 monumentale bomen. Deze zijn zowel van de gemeente als van particulieren. Deze bomen zijn bijzonder vanwege hun leeftijd, grootte of geschiedenis.
  • De gemeente beheert en onderhoudt haar eigen monumentale bomen met extra zorg en aandacht.
  • Voor het kappen van monumentale bomen is ook een vergunning nodig. Dat heet een ontheffing. Over zo’n ontheffing beslist het college van B&W. Zij krijgen hierbij advies van de onafhankelijk Adviesraad Monumentale Bomen.
  Tekening van stadsbomen
  Tekening van stadsbomen
  Tekening van bosplantsoenbomen
  Tekening van bosplantsoenbomen

  Tekening van bosbomen
  Tekening van bosbomen

  Tekening van particuliere bomen en overige gemeentebomen
  Tekening van particuliere bomen en overige gemeentebomen
  Tekening van een monumentale boom
  Tekening van een monumentale boom
  Zie ook: Omgevingsvergunning boom kappen

  Gepubliceerd: 17 juli 2019Laatste wijziging: 8 juni 2021