Boomziekten en -plagen

In Den Haag staan heel veel bomen. Het groen in de stad draagt bij aan een plezierige woonomgeving. Maar bomen kunnen ook aangetast worden door ziekten en plagen. Hieronder leest u hoe u een zieke boom herkent en meldt.

Den Haag telt alleen al ruim 117.000 bomen op straat. Ook staan er nog vele duizenden bomen in plantsoenen, bossen en parken. Als alles goed gaat, worden de bomen in uw omgeving elk voorjaar mooi groen en verliezen ze in het najaar weer hun blad.

Herkennen zieke boom

Soms mankeert de boom iets. Er is bijvoorbeeld een plaag of de boom is ziek. Gelukkig zijn de meeste ziekten en plagen niet direct dodelijk voor de boom. Vaak kan de natuur zichzelf herstellen, maar soms moeten er voor de veiligheid bomen gekapt worden. Bijvoorbeeld als een ziekte of plaag de wortels van de boom aantast en hij dreigt om te vallen.

Ziekten

Zieke boom melden

Ziet u een boom die is aangetast of beschadigd? Meld dit dan via het Formulier Melding openbare ruimte of via telefoonnummer 14 070. Met een melding helpt u de gemeente en de bomen. Want snel optreden zorgt er vaak voor dat de ziekte zich niet verder verspreidt.

Overlast van insecten in het groen

In het voorjaar en in de zomer komen 2 soorten rupsen voor, die gezondheidsklachten kunnen geven:

  • eikenprocessierups. U kunt een melding doen om nesten van eikenprocessierupsen te laten verwijderen.
  • bastaardsatijnrups

Overige insecten

Deze insecten geven geen overlast en worden niet bestreden:

Op de website van GGD Haaglanden leest u hoe u de rupsen herkent en vindt u tips wat u moet doen als u in aanraking bent gekomen met de rupsen.

    Gepubliceerd: 29 april 2015Laatste wijziging: 9 juli 2018