Initiatieven voor leefbaarheid en bewonersparticipatie

Heeft u een idee waarmee u de leefbaarheid in uw stadsdeel kunt verbeteren?
Of het welzijn in uw wijk? Past uw idee binnen het stadsdeelplan? Dan kan het stadsdeel u helpen.

 Er zijn verschillende manieren waarop het stadsdeel uw idee kan ondersteunen.

  1. Neem als eerste contact op met uw wijkmanager om uw idee te bespreken. Deze kan u op weg helpen. Het stadsdeelkantoor kan u in contact brengen met uw wijkmanager.
  2. De tekst: Voor hulp bij het starten van een initiatief, neem contact op met PEP Den Haag.
  3. Mogelijk hebben buurtbewoners al initiatieven in uw wijk ontwikkeld, en kunnen zij ervaringen met u delen. Kijk hiervoor op 'Haagse kracht in uw wijk'.
  4. De 8 Haagse stadsdelen hebben allemaal een stadsdeelplan. In dat plan staan ambities van het stadsdeel op het gebied van onder andere leefbaarheid en welzijn.
    De leefbaarheid geeft aan hoe prettig de stad is om te wonen en te werken. Denk daarbij aan de hoeveelheid groen in de stad, het onderhoud van de openbare ruimte of de hoeveelheid speelvoorzieningen.
    En welzijn laat zien hoe goed mensen in staat zijn om op een prettige manier een rol te spelen in de samenleving. Heeft u een idee dat kan bijdragen aan het verbeteren van leefbaarheid en welzijn in Den Haag? Stel dan een ‘plan van aanpak’ op met een begroting waaraan u het geld wilt uitgeven.
Model Plan van aanpak en begroting (PDF, 220,9 kB)

4.  Het stadsdeel kan uw idee mogelijk financieel ondersteunen met een activiteitensubsidie. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Gepubliceerd: 7 april 2014Laatste wijziging: 3 januari 2023