Vergadering gemeenteraad volgen

De Haagse gemeenteraad vergadert doorgaans om de drie weken op donderdag vanaf 13.30 uur. De vergaderingen zijn in de raadzaal van het stadhuis en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda

De agenda en vergaderstukken voor de raads- en commissievergaderingen staan onder het Begin externe link: vergaderschema raad en college(Externe link), einde externe link. .

Live vergadering volgen

De vergaderingen zijn via Begin externe link: denhaag.nl/uitzendingenraad(Externe link), einde externe link. live te volgen.
Raadsvergaderingen zijn ook op Den Haag TV te zien.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070