Gemeenteraad in gesprek met bewoners Segbroek

Ongeveer 70 bewoners uit stadsdeel Segbroek spraken woensdagavond 22 mei met gemeenteraadsleden tijdens de bijeenkomst Raad in de Stad bij het Segbroekcollege. Deelnemers kwamen met verschillende ideeën om Segbroek nog mooier te maken, die vervolgens werden gepresenteerd aan alle aanwezigen.

Bewoners gaven onder andere aan dat zij meer aandacht willen voor verkeersveiligheid en leefbaarheid in Segbroek. De veiligheid in de Goudenregenstraat was een onderwerp dat veel van de aanwezigen bezighield. Bewoners pleitten ook voor betere fietsparkeervoorzieningen en aandacht voor toegankelijkheid. De aanwezige raadsleden reageerden positief op de input van de aanwezigen.

Raadslid Peter Mekers was voorzitter van de avond. ‘Het is goed om te zien dat zoveel bewoners de tijd nemen om met onze gemeenteraad in gesprek te gaan. Wij vinden het belangrijk om goed te luisteren naar wat er speelt in Segbroek. De punten die zijn ingebracht, bespreken we in September in de gemeenteraad.’

De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen over de stad en vertegenwoordigt alle inwoners van Den Haag. Dit werk kunnen de raadsleden niet zonder inbreng uit de stad. Met Raad in de Stad gaat de gemeenteraad langs alle stadsdelen in Den Haag om in gesprek te gaan met bewoners om te horen wat er leeft in de wijken. Met initiatieven zoals Raad in de Stad en Gast van de raad, waarbij bewoners worden uitgenodigd om naar de raadzaal te komen, wil de raad de betrokkenheid van de stad te vergroten.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070