Carina van Eck voorgedragen als nieuwe ombudsman van Den Haag

Carina van Eck wordt voorgedragen als de nieuwe gemeentelijke ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. De Haagse gemeenteraad stemt hierover op 25 april, bij benoeming volgt daarop direct de beëdiging. In Leidschendam-Voorburg staat dit op de planning voor de raadsvergadering van 4 juni. Van Eck start begin juni met haar werkzaamheden als ombudsman. Ze volgt Addie Stehouwer op, die sinds 1 januari 2020 de ombudsman was van deze gemeenten.

Van Eck is een ervaren jurist en is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank van Amsterdam. Daarnaast is ze vice-voorzitter van de Geschillencommissie Passend Onderwijs en was ze jarenlang bestuurslid bij Discriminatie.nl regio Amsterdam. Daarvoor was ze onder meer Lid van het College voor de Rechten van de Mens. Ook heeft ze gewerkt voor de VN organisatie voor vluchtelingen, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en het Ministerie van Justitie.

“Bewoners en ondernemers zijn op vele terreinen afhankelijk van de gemeentelijke dienstverlening. Als zij vastlopen kunnen zij terecht bij de gemeentelijke ombudsman die hun klachten onafhankelijk en zorgvuldig behandelt. Klachten zijn er om opgelost te worden, maar ook om van te leren en het voortaan beter te doen. Als gemeentelijk ombudsman wil ik me inzetten om een brugfunctie te vervullen tussen de leefwereld van mensen en de systeemwereld. En daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en de klachtafhandeling door de gemeente.”

De taak van de gemeentelijke ombudsman is om toezicht te houden op de manier waarop gemeenten zich gedragen naar bewoners en ondernemers. Dat doet zij samen met een team van onderzoekers. Inwoners kunnen klagen als zij er niet uitkomen met de gemeente Den Haag of Leidschendam-Voorburg. De gemeentelijke ombudsman is er niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070