Overzicht nevenwerkzaamheden directeuren

Het overzicht nevenwerkzaamheden directeuren vermeldt de nevenwerkzaamheden van de gemeentesecretaris, de algemeen directeuren en de directeuren van de diensten of dienstonderdelen van de gemeente Den Haag. Het overzicht wordt halfjaarlijks bijgewerkt.

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Stichting Hethuis, lid raad van toezicht Nee 10-03-2023 2028

Bestuursdienst (BSD)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Stichting Orion, lid RvT ja 2028
Recreatie Noord-Holland, lid RvC ja 2028
Stichting Ringeling-Ravoo (ANBI), bestuurslid nee
HvO Querido, voorzitter RvT ja 2029

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Jazz in Rotterdam, voorzitter bestuur nee

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Kievoet Consultancy, eigenaar ja

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Bureau Gateway, review Team Leader nee 29-11-2019
SIOO, assessor ja 29-11-2019
P&I management bv, aandeelhouder nee 29-11-2019
Exodus Zuid Holland, vrijwilliger nee 01-01-2016
Fotograaf ja 29-11-2019
Stichting Visual Stories, bestuurder nee

Dienst Bedrijfsvoering (DBV)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Haagse Hogeschool, Lid Raad van Advies MIB nee

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
CEMBIT, eigenaar/directeur ja

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Dienst Publiekszaken (DPZ)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Playback Utrecht, voorzitter Raad van Toezicht nee 2025
Stichting collectieve propaganda voor het Nederlandse boek, lid Raad van Toezicht nee 2032
Stichting Jaarlijkse literatuurprijs, bestuurslid 2027

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Rode Kruis, Voorzitter bestuur RK Hollands Midden nee 2026

Dienst Stadsbeheer (DSB)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Raad voor het Openbaar Bestuur, raadslid ja 2019 2023
Universiteit Utrecht, research fellow nee 2019
Vereniging voor Bestuurskunde, Lid jury Van Poeljeprijs nee 2027

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
BOB, lid van het curatorium nee

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

GGD Haaglanden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Stichting Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering, bestuursvoorzitter nee
Stichting Vrienden Rondom Bovenwegen, bestuurslid nee
GGD GHOR Nederland, bestuurslid nee 2026

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, voorzitter bestuur nee 1-12-2019
IFFR, Voorzitter Raad van Toezicht nee 2025
Plezierrivier de Rotte, Lid Raad van Toezicht nee 2027
VVE Zalmhaven, Voorzitter bestuur nee
Boekhandel Donner, Voorzitter coöperatie crowdfunders nee
SIDN Fonds, Lid adviescommissie nee
Regieorgaan SAI, bestuurslid ja
Galerie RIB Rotterdam Charlois, bestuurslid nee
Stichting Atlas van Stolk, bestuurslid nee

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Wit Gele Kruis, penningmeester van het bestuur nee

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Inholland, raad van advies nee 1-5-2018
Nederlandse Schuldhulproute, raad van toezicht nee

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Stichting Rijswijk voor Elkander, bestuurslid nee
Missionair Platform Den Haag, bestuurslid nee
Divosa, bestuurslid nee 2027

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070