Gemeentelijke (jeugd)ombudsman

Heeft u een conflict met de gemeente en komt u er onderling niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman of de Jeugdombudsman. Zij luisteren naar uw verhaal en doen onderzoek naar de gang van zaken.

De gemeente verzorgt voor burgers, instellingen en organisaties allerlei diensten. Daarbij kan wel eens iets fout gaan. Is dat bij u het geval?

  • Neem dan eerst contact op met de ambtenaar, dienst of afdeling die de zaak behandelt.
  • Helpt dat niet? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman.
  • U kunt ook een klacht indienen als u vindt dat u onfatsoenlijk bent behandeld. De gemeentelijke ombudsman vindt het erg belangrijk dat de gemeente en Hagenaars elkaar met respect behandelen.
  • Heeft u te maken met discriminatie? Ook dit kunt u melden via de gemeentelijke ombudsman.

Kijk voor meer informatie en voor het indienen van een klacht op Begin externe link: ombudsman.denhaag.nl(Externe link), einde externe link.

Jeugdombudsman

Er is ook een jeugdombudsman. De jeugdombudsman behandelt klachten die over jeugdzorg gaan. Zij is ook plaatsvervangend ombudsman. De jeugdombudsman luistert naar Haagse jongeren en hun ouders om te horen waar zij tegenaan lopen wanneer ze een beroep doen op de gemeente. De Haagse jeugd heeft niet alleen recht op goede en juiste zorg, maar ook op serieuze aandacht.

Kijk voor meer informatie en voor het indienen van een klacht op Begin externe link: jeugdombudsman.denhaag.nl(Externe link), einde externe link..

Bevoegdheden ombudsman

De gemeentelijke ombudsman en de jeugdombudsman zijn benoemd door de gemeenteraad en hebben veel bevoegdheden. Zo kan de (jeugd)ombudsman dossiers inzien of ambtenaren horen. De Gemeentelijke (jeugd)ombudsman doet dit onafhankelijk van de gemeente. Dit is voor de Hagenaar een garantie dat de Gemeentelijke (jeugd)ombudsman vrij is om onderzoek te doen.

Meldpunt discriminatie

Inwoners van Den Haag die discriminatie ervaren, kunnen dit melden bij het meldpunt voor discriminatie: discriminatie.nl Den Haag. Deze voorziening wordt in Den Haag uitgevoerd door de Gemeentelijke ombudsman. Lees meer op de website Begin externe link: Discriminatie.nl Den Haag(Externe link), einde externe link..

Adres en contact

Gemeentelijke Ombudsman en Jeugdombudsman
Postbus 16623
2500 BP Den Haag

Telefoon: (070) 752 82 00 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)
E-mail: Begin link: ombudsman@denhaag.nl, einde link.

Kijk voor meer informatie en openingstijden op Begin externe link: ombudsman.denhaag.nl(Externe link), einde externe link..

Spreekuur

  • Elke week is er een inloopspreekuur. Ook houdt de ombudsman regelmatig een spreekuur aan de telefoon. 

Voor het maken van een afspraak en meer informatie kijkt u op de Begin externe link: website van de Gemeentelijke Ombudsman(Externe link), einde externe link.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070