Energietoeslag aanvragen

Heeft u moeite om de energiekosten te betalen? Op deze pagina kunt u de Energietoeslag 2023 aanvragen.

Heeft u vorig jaar energietoeslag ontvangen? En is uw situatie niet veranderd? Dan heeft u de energietoeslag waarschijnlijk al op uw rekening gekregen.

Krijgt u de energietoeslag niet automatisch? En heeft u er misschien wel recht op? Doe dan zelf een aanvraag. Op deze pagina leest u hoe u dat doet. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024. De gemeente heeft 8 weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen.

Heeft u een aanvraag gedaan? En heeft u de nodige documenten meegestuurd via het formulier? Dan hoeft u deze niet meer via e-mail te sturen. De gemeente neemt contact met u op als dat nodig is.

Heeft u geldzorgen? Maak dan een gratis afspraak met een medewerker van Begin link: Helpdesk Geldzaken, einde link. . Dat kan ook als u geen recht heeft op de energietoeslag.

De energietoeslag is extra geld om u te helpen uw energierekening te betalen. Het is een gift (geld dat u niet hoeft terug te betalen). Uw netto-inkomen bepaalt of en hoeveel energietoeslag u krijgt.

De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot en met 150% van de Begin link: bijstandsnorm, einde link. . U moet voldoen aan alle Begin link: voorwaarden, einde link. .

 • Heeft u een inkomen tot en met 130% van de bijstandsnorm? Dan krijgt u € 800.
 • Heeft u een inkomen tussen 130% en 150% van de bijstandsnorm? Dan krijgt u € 400.

De hoogte van de energietoeslag verschilt per gemeente. Den Haag kiest ervoor om meer mensen energietoeslag te geven.

Bekijk de bedragen van de bijstandsnormen onder het kopje Begin link: voorwaarden, einde link. .

Krijgt u een uitkering van de gemeente of de SVB? Bijvoorbeeld PW (bijstand), IOAZ, IOAW of AOW met AIO? Of krijgt u kwijtschelding van de gemeentebelasting? Dan heeft u de energietoeslag al gekregen. Heeft u de energietoeslag nog niet gekregen? Doe dan een aanvraag op deze pagina.

Bent u ondernemer? En heeft u de afgelopen 3 maanden een netto maandinkomen uit eigen bedrijf van maximaal € 1.830 als alleenstaande (ouder) of maximaal € 2.614 als gezin? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen.

Ligt er beslag op uw inkomen? Of heeft u een schuldregeling bij de gemeente? Dan heeft u de energietoeslag waarschijnlijk al gekregen. Heeft u de energietoeslag nog niet gekregen? Doe dan een aanvraag op deze pagina.

Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Bent u uitwonend student met een aanvullende beurs? Dan krijgt u in januari 2024 van Begin externe link: DUO.nl(Externe link), einde externe link. een vergoeding voor energiekosten van € 400. Krijgt u geen vergoeding of heeft u ondanks de vergoeding van DUO nog problemen met de hoge energiekosten? Dan kunt u misschien Begin link: bijzondere bijstand aanvragen, einde link. .

U kunt energietoeslag aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • U woont in Den Haag en bent de hoofdbewoner van de woning waarin u woont.
 • U heeft een huur- of koopcontract op uw eigen naam van de woning waarin u woont.
 • Uw netto-inkomen is maximaal 150% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Bekijk de bedragen hieronder.

Netto-inkomen

Uw netto-inkomen is het bedrag dat u overhoudt nadat de belasting eraf gehaald is. Ligt er beslag op uw inkomen? Of heeft u een schuldregeling WSNP? Haal het aflosbedrag van uw inkomen af om uw netto-inkomen te berekenen.

 • Heeft u een netto-inkomen tot en met 130% van de bijstandsnorm? Dan krijgt u € 800.
 • Heeft u een netto-inkomen tussen 130% en 150% van de bijstandsnorm? Dan krijgt u € 400.
Situatie Energietoeslag € 800:
uw netto-inkomen vanaf 1 juli 2023 is maximaal
Energietoeslag € 400:
uw netto-inkomen vanaf 1 juli 2023 is maximaal
Alleenstaande (ouder) € 1.586 € 1.830
Alleenstaande (ouder) AOW-leeftijd € 1.898 € 2.190
Gezin € 2.266 € 2.614
Gezin, 1 of beide partners AOW-leeftijd € 2.579 € 2.976

 • loon dat u krijgt van een werkgever
 • uitkering van UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie
 • inkomen uit eigen bedrijf
 • inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning, grond of gebouwen (vastgoed)
 • kinder- en partneralimentatie
 • pensioen
 • vermogen (alleen als u geen ander inkomen heeft en van uw vermogen leeft)
 • als dat voor u geldt: het inkomen van uw partner

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft, het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
  • u ergens anders als partners geregistreerd staat (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering)

 • het inkomen van kinderen die bij u wonen
 • toeslagen van de Belastingdienst
 • kinderbijslag van de SVB

Stuur bij uw aanvraag mee:

 • kopie van uw laatste bankafschrift of een foto van uw bankpas
 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs (Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart), of een kopie van uw verblijfsvergunning (voor- en achterkant)

Als de gemeente nog andere documenten nodig heeft, neemt zij contact met u op.

Geef eerst antwoord op de vragen hieronder. U komt dan vanzelf bij het aanvraagformulier als u recht heeft op de energietoeslag. Let op: houd de inloggegevens van uw DigiD bij de hand!

Stuurt u de bestanden digitaal? Zorg dat de bestanden samen maximaal 8 MB zijn.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen?

De medewerkers van de Servicepunten XL, Advies en Informatiebalies en Helpdesk Geldzaken helpen u graag. Loop langs of kijk op Begin link: Servicepunt XL, einde link. en Begin link: Helpdesk Geldzaken, einde link. of u een afspraak moet maken.

U kunt daar een papieren aanvraagformulier invullen. Neem wel de volgende documenten mee:

 • kopie van uw laatste loonstrook (van al uw inkomsten)
 • kopie van uw laatste bankafschrift of een foto van uw bankpas
 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs (Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart), of een kopie van uw verblijfsvergunning (voor- en achterkant)

Als uw aanvraag compleet is. En u heeft recht op de energietoeslag. Dan duurt het maximaal 8 weken tot u het geld op uw rekening heeft.

Heeft u recht op de energietoeslag? Dan is de vergoeding een gift. U hoeft deze niet terug te betalen.

Heeft u eind 2022 een vooruitbetaling van € 500 gekregen? Ook als u dit jaar geen recht heeft op de Energietoeslag 2023 is dit bedrag een gift. U hoeft die dus niet terug te betalen.

Ligt er beslag op uw inkomen? Of heeft u een minnelijke schuldregeling via de gemeente of een wettelijke schuldregeling via de rechtbank (MSNP/WSNP)? Bereken uw netto-inkomen door het beslag of de aflossing van uw inkomen af te halen.

Twijfelt u of een telefoontje, mailtje of appje van de gemeente komt? Of heeft u hulp nodig? Bel de Klantenservice via (070) 353 75 00. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Krijgt u een bericht over de energietoeslag?

Dit is het advies:

 • Krijgt u een app of sms? Dan heeft u te maken met een oplichter. Klik nergens op. Verwijder het bericht direct.
 • Krijgt u een e-mail? Controleer of het e-mailadres eindigt op @denhaag.nl. Is het e-mailadres anders? Dan komt de e-mail mogelijk van een oplichter. Klik nergens op. Verwijder de mail direct.
 • Wordt u gebeld, maar heeft u geen energietoeslag aangevraagd? Of brief van de gemeente ontvangen? Dan is de beller mogelijk een oplichter. Geef geen gegevens. Verbreek de verbinding direct.

U betaalt geen belasting over de energietoeslag. U hoeft de toeslag niet op te geven bij uw belastingaangifte.

Er zijn verschillende websites met informatie over de energietoeslag. Op deze websites staat niet altijd de goede informatie over de energietoeslag in Den Haag. Op Denhaag.nl/energietoeslag vindt u altijd de nieuwste informatie.

Er zijn websites die u willen helpen met het aanvragen. Hier vragen zij soms geld voor. Aanvragen via denhaag.nl is altijd gratis. Heeft u hulp nodig? Bel onze klantenservice op (070) 353 75 00. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Bent u tussen de 18 en 21 jaar? Dan kunt u individuele bijzondere bijstand voor de Tegemoetkoming Haagse Energiekosten aanvragen als:

 • u een eigen huur- of koopcontract heeft
 • uw inkomen lager is dan 150% van de bijstandsnorm
 • u kunt laten zien dat uw ouders niet in staat zijn om aan hun onderhoudsplicht te voldoen

Kijk voor meer informatie over bijzondere bijstand op Begin link: denhaag.nl/bijzonderebijstand, einde link. .

Ook in 2024 is er een Tijdelijk Noodfonds Energie om huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening te helpen.

Op de Begin externe link: website Noodfonds Energie(Externe link), einde externe link. kunt u een aanvraag doen. Om een aanvraag te doen start u met een situatie check.

Wilt u meer weten over energie besparen, energietoeslag of ondersteuning? Kijk op de Begin externe link: website van Geldfit(Externe link), einde externe link. of bel gratis met Geldfit via 0800-8115.

Heeft u geen recht op de energietoeslag? Maar heeft u wel geldzorgen? Maak dan een afspraak met Begin link: Helpdesk Geldzaken, einde link. . Bel (070) 353 61 88.

Bent u ondernemer? Maak dan een afspraak bij de Begin link: Sociaal Raadslieden, einde link. . Of bij de Begin link: Klantenservice SZW, einde link.  via telefoonnummer (070) 353 75 00.

De gemeente heeft verschillende regelingen om u te helpen: Ooievaarsregelingen. Zoals de Ooievaarspas, de Haagse zorgverzekering, bijzondere bijstand bij onverwachte kosten, tegemoetkoming kinderopvang en een gratis identiteitskaart voor jongeren. Bekijk alle Begin link: ooievaarsregelingen, einde link. .

Heeft u vragen over deze en andere regelingen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070