Erkenning kind na de geboorte

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het geboren kind erkennen. De erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind. Ook als het meerderjarig is.

Voorwaarden

 • De erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn voor de erkenning van het kind.
 • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder uit wie het kind is geboren toestemming geven voor de erkenning van het ouderschap.
 • Is het kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan is toestemming nodig van de moeder én het kind.
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan is voor de erkenning alléén toestemming nodig van het kind. Het kind moet dan persoonlijk bij de erkenning aanwezig zijn omdat het kind in persoon moet verklaren welke achternaam hij/zij zal hebben.

Gebruik voor toestemming van de moeder dit formulier:

Formulier Toestemming van de moeder voor erkenning (PDF, 11,4 kB)
 • Wilt u dat het kind (jonger dan 16 jaar) de achternaam van de erkenner (m/v) krijgt? Dan moet de moeder uit wie het kind is geboren bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn voor toestemming en naamskeuze.
 • Als de erkenner (m/v) na erkenning van het eerste kind eventuele volgende kinderen wil erkennen, dan hoeft de moeder uit wie het kind is geboren alleen schriftelijk toestemming te geven. Deze kinderen krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • Staan één of beide ouders niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Den Haag? Dan moet de gemeente Den Haag eerst de persoonsgegevens controleren bij de gemeente waar de ouder(s) staan ingeschreven.

Zie ook de informatie op de website van de Rijksoverheid: Welke voorwaarden gelden er als ik mijn kind wil erkennen?

Nodig voor de erkenning

 • een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind is geboren, een geldig identiteitsbewijs van de erkenner (man/vrouw) en indien in het bezit, een geldig identiteitsbewijs van het kind
 • indien van toepassing het formulier toestemming van de moeder voor erkenning

Woont de moeder uit wie het kind is geboren, de erkenner (man/vrouw) en/of het kind in het buitenland of is het kind buiten Nederland geboren? Dan kunnen meer documenten nodig zijn. Maak dan een afspraak via onderstaande groene button. 

Afspraak maken

Om een kind na de geboorte te erkennen, moet u een afspraak maken bij een stadskantoor.

Afspraak maken

Gevolgen erkenning

De gevolgen van de erkenning van het ouderschap zijn:

 • De erkenner krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind.
 • Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen de erkenner (man/vrouw) en het kind.
 • Het kind heeft bij de geboorte de achternaam van de moeder uit wie het is geboren. Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner (man/vrouw) krijgt? Dan moet naamskeuze worden gedaan voor de achternaam van de erkenner. Naamskeuze is alleen mogelijk voor het eerste kind van dezelfde ouders. Bij naamskeuze moeten moeder en erkenner persoonlijk aanwezig zijn.
 • Heeft de moeder uit wie het kind is geboren niet de Nederlandse nationaliteit, maar de erkenner (m/v) wel? En wordt het kind erkend voordat het 7 jaar oud is? Dan krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit van de erkenner (m/v). Is het kind 7 jaar of ouder? Dan gelden andere regels. Zie ook de informatie op de website van de Immigratie - en Naturalisatiedienst: Nederlander door geboorte of erkenning.

Gezag

Door erkenning krijgt de erkenner (man/vrouw) niet het gezag over het kind. Als u dat wel wilt, moet u dat apart regelen. Lees hiervoor de informatie op de website van de Rijksoverheid: Ouderlijk gezag en voogdij.

Kosten

Gratis.

Hoelang duurt het?

Als aan alle voorwaarden is voldaan wordt de erkenningsakte direct opgemaakt.